Lempkes in d’r nieëvel

In Beeldspraak, Gemeentes, Parkstad Plat, Poëzie door Widdy72Plaats een reactie

De nieëvelige lóf sjtreupt sjril ‘t frisje woad gesjproake tussje hüskes in de leëge sjtroat. Versjtarring sjreit ’t helst um mechtig sjtikkeduuster woa gidderinne sjui versjtopt zit in geflüster va knótterere die al jengelend verzjwoare woarum vier allewiel, gezeëte op de bloare, ’t kieke gans verlierd zunt. Brent ee sjtols verlange van ónge oet noa boave hant zie zich versjtange … Lees verder

Toch nog ee bietje winkter

In Landgraaf, Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

’t Vruust al ee paar daag en noen weët och nog gemeld dat sjnei in de loch hingt. Eindelik kriege vieër noen, nog juus vuurdat ’t vuurjoar zich begint te reure toch nog ee sjtuksjke richtige winkter vuurgesjotteld. Ich hou ’t al bijna opgegoave, want hei en doa sjteëke de ieësjte narcisse en crocusse tusje ’t graas d’r kop op … Lees verder

Blood prikke

In Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

Wenste get has, went die lieef nit mieë zoë richtig in orde is, links en rechts pieng dich kweëlt en de paracetamol nit mieë hulpt, geeste noa d’r dokter. Deë loestert noa dieng longe en ’t hats. Heë mit d’r blooddruk en mieëtstal wil d’r dokter och nog ee pötje water en ee paar buuskes blood loate ongerzeuke. Mar, went … Lees verder

Prins van de sjtad

In Cultuur, Landgraaf, Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

prins-frans-bremen

’t is vuurjoar, uuveraal duije de vuurjoarsblômme zich tusje ’t graas durch noa boave. Bonte klure herinnere an ee paar weëke doavuur wie de luu hei oeet ’t durp oeetbundig de vasteloavend hant gevierd. Drei daag lank inne bonte sjtorm. Noen zunt de peksjkes alwer gewesje, gesjtrieëke en op d’r zulder voetgehange. Och ’t peksjke en d’r rok van d’r … Lees verder

D’r Carnavalssjlager

In Landgraaf, Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

Gidder joar went d’r zoeëmer voloet doa is, begint ’t bij veuel carnavaliste al te jeuke. Daan ontsjtund de nuij sjlagere vuur ’t komende carnavalsseizoen. De sjunste tekste weëde gemakt en doa-op weët de moeziek gesjrieëve. Gek genog gebuurt dat och duks op de gekste plaatsje. D’r inne deed dat heem heenge d’r compjuter of an d’r piano, d’r angere … Lees verder

Onrouw in mieng Sjtroat

In Landgraaf, Parkstad Plat, Verhalen door FaBePlaats een reactie

Ich woeën in ing sjtroat die twieë groeëte weëg mitee verbingt. Ing tusjesjtroat dus, ongeveer 200 meter lank. Dat is ing sjun sjtraot mit versjillende soorte wuuninge die in verschillende periodes gebouwd zint. Inne vuurgaat van zoeng 6 meter mit ee sjtuksjke graas, um d’r hoek van ’t hoes inne groeëte blomebak en inne border mit get van dat kroeepsjpul … Lees verder

Berich an de Blauw Sjuut

In Cultuur, Heerlen, Landgraaf, Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

Blauw Sjuut klaar voor de Togh

De komende weëke sjteet Limburg gidder weekend ee bietje op d’r kop. D’r betste sjlager van Parksjtad, en d’r allerbetste oeet gans Limburg weëde binnekot bekint. Uuveraal zunt sitzunge en proclamaties aan de gang en in Heële is de Blauw Sjuut och alwer van d’r sjtaal geholt. Wenste doabij wils zieë moste nit alling sollicitere, mar dich och good profilere.

Krismes

In Parkstad Plat, Poëzie door FaBePlaats een reactie

In de Hillige nach van Krismes Wunsj ich dat de welt effe d’r hieëmel is Vuur dat kink dat giddere daag beëdelt Vuur die jong vrouw die nit langer hei maag blieeve Vuur d’r soldaat deë vuur os vrijheet oorlog veurt Vuur ‘t gezin dat nit ronk kan kome Vuur die luu die gee heem mieë hant Ich wunsj mich … Lees verder