Toch nog ee bietje winkter

In Landgraaf, Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

’t Vruust al ee paar daag en noen weët och nog gemeld dat sjnei in de loch hingt. Eindelik kriege vieër noen, nog juus vuurdat ’t vuurjoar zich begint te reure toch nog ee sjtuksjke richtige winkter vuurgesjotteld. Ich hou ’t al bijna opgegoave, want hei en doa sjteëke de ieësjte narcisse en crocusse tusje ’t graas d’r kop op en uuveraal beginne och al de sjtruuk en beum oeet te lope.

D’r Roesische Beer

En opins koam inne ieeskouwe wink oeet ’t Ooste. Inne wink deë de temperatoer flink onger ’t nulpunt loot zakke. Ich houw ’t nog noeets gehoeët, mar op d’r Radio zag d’r Thijs dat vieër reëkening moeete hoate mit d’r Roesische Beer. Doamit meenet heë dat d’r inne iees en ieeskouwe wink os zou uuvervalle. En dat juus op ee moment wie drei kwart van alle Hollender al dat sjaatssjuns van de Olympische Sjpieële hat gezieë weët och de sjaatskoorts wer in alle heftigheet opgewekt.

De sjaatskoorts sjleet tou

De sjaatse weëde oeet ’t vet gehold en gesjlieëpe. Uuveraal gunt de ieesmeesters fanatiek an d’r sjlaag mit d’r boormasjieng en de rolmoat. ’t Bliet mar vreze en ’t iees weët dieker en dieker. En toen, opins woar doa och wer d’r ieëtsjte sjaatsmarathon op natuuriees. Hei en doa zakete och waal ins inne durch ’t iees, mar dat koeët de sjaatskoorts nit sjtoppe. Op d’r tillevisie weët gekald uuver de elfsjtedtour en de ouw sjtoer verhoale doa umhin van sjwoar weer, vruuskouw, helle ieeskouwe oostewink, sjlech iees en de heldedade van sjaatsavonturiers. En daan kalle vieër egelik uuver nit mieë wie 15 van die toure in mieë bijna 120 joar. En d’r letste tour is al mieë wie 20 joar geleie.

Ganse fiene poeiersjnei

Hei bij os hant ze nit zoeveul oape water en vieër zunt och nit zoe sjaatsgek. Hei motte vieër ’t mieë han van d’r sjnei. En doa hant vieër och wer os portie van gehad. In gans Holland woar koom get te merke va sjnei. Hei in ’t mieëts zuudelikke puntje van ’t land loog binne ee paar sjtond opins zoeng tieën centimeter van deë ganse fieene poeiersjnei. ’t Uuvervool os en in ’t verkieër houwe ze sich och dr’in versjlikt. ’t Zoog prachtig oeet, zieëker wie uuverdaag de log sjtoalblauw woar en de zon ’t landsjap umtoverde in in ee sjun pleëtje.

Inne hongskuttel vuur d’r bessem

Effe dachte vieër hei te kinne genete van ee paar sjuns winkterdaag, mar dat vool teëge. Mieng oprit besjteet oeet sjwoar maaskeie en die lupt redelik sjtieel bergaaf. Went ich doa mit d’r auto l uuver ing loag sjnei umhoeëg wil vare, daan kinste dat vergeëte, zoe glad is dat daan. Dat betekent dus sjneiruume. Giddesj kieër opnui en wenste geluk has, soms zoegaar dukker op d’rzelfde daag. Dat is noen nit direc datgene wat ich ’t leefste don. ’t Is hel wirke, sjweet vuur d’r kop en bijna bevrore veengere en tieëne. Mar ich truuest mich mit de gedanke dat ‘t misjien waal get deed an mieng conditie. En daan opins haste inne hongskuttel vuur d’r bessem ligke, versjtopt onger d’r sjnei en wenste daan zies wie dat an d’r bessem bliet plekke witste dat deë kuttel frisj is neergelag. ’t Leefste zouste daan heenge deë keuter aagoa en bij d’r baas va dem vuur de vuurduur och inne hoop neer te legke, of ee veëntje d’rin sjteëke mit de teks ‘Bedank vuur uch a-sociaal sjieëtgedrag’. Mar d’r auto mot d’roeet kinne dus keer ich mar wieër.

Alwer vuurbij

D’r winkter is ongertusje alwer ee paar weëke vuurbij. Vieër hant juus inne daag of vieef d’r van kinne genete. ’t Bliet ongetwieefeld ee interessant joargetij. Vreeskou, sjnei, hagel, ieezel, kouwe wink, ’t geet dich an de kleier, mar durch die winkter-sjpelde-prikke, hant vieër toch wer ee bietje winkter gehad en egelik kinne vieër nit oane.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.