Blood prikke

In Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

Wenste get has, went die lieef nit mieë zoë richtig in orde is, links en rechts pieng dich kweëlt en de paracetamol nit mieë hulpt, geeste noa d’r dokter. Deë loestert noa dieng longe en ’t hats. Heë mit d’r blooddruk en mieëtstal wil d’r dokter och nog ee pötje water en ee paar buuskes blood loate ongerzeuke. Mar, went doa och nieks duudelijk weët, sjikt heë dich durch noa ’t ziekehoees, noa d’r sjpecialist. En daan begint ing onbekinde en lang mühle te drieëne.

Wachkamer nommer 3

Zoe is ’t mich och vergange en noen zitte vieër in Mastreech in de wachtkamer van d’r cardioloog, d’r internist en d’r imuunoloog. In Heële koame ze nit wieër. Die hant mich wer durchgesjikt noa Mastreech noa ’t hats en vaatcentrum. En noen zitte vieer hei in wachkamer nommer 3 te wade op wat sjteet te gebure. In de wachkamer zitte waal vieëtig luu te wade to ze geholt weëde. D’r inne zit an d’r dusj get te leëze, in angere kiekt oane get te zieë ronk, inne dreide ziet al vuur de tieënde kieër ee informatiefilmke uuver ’t bildsjerm goa en wieër zit zich och nog inne te ergere umdat heë zoe lang mot wade. Links en rechts van de wachkamer lupt inne lange gank mit ing ganse rij sjpreëkkamers en uuveraal zitte sjpecialiste. Doadurch lupt ’t toch och good durch.

De sjpreëkkamer

Daan huur ich opins miene naam rope. ’t Is ing jong blonde vrouw, ze ziet good oeet, ga nit wie inne dokter. Ze gieëft mich ing hank. ‘Dokter van Angesj’ sjelt ze zich vuur, ‘Loop mar mit’ Vieër lope ing kling sjpreëkkamer in. Sober iggericht inne buro mit doa-op inne compjuter, twieë sjteul vuur en inne heenge d’r buro, ee ligkbed en ing groeëte archiefkas. Ieëtsj weëde allerlei vroage gesjteld en mieng antwoorde weëe direk op d’r compjuter iggeklopt. Ee kwarteer later sjton ich wer boeete mit ee durch d’r doketer iggevuld brifke. Dat gong vlot. Ich mot goa bloodprikke.

Wade, wade en nog ins wade

De bloodbank Is an de ganse anger zie. Van de groeëte centraal hal. Doa aagekomae mot ietsj ee brifke mit inne nommer oet d’r automaat gehoald weëde. Daan in de rij goa sjtoa, zitte of hange en wade, wade en nog ins wade. En daan te bedinke dat doa 14 keëmerkes zunt woa an d’r lopende band buuskes blood gevuld weëde. Ing sjtond en ee kwarteer later geet eindelik ing gong en sjuuft miene nommer uuver ’t bildsjerm. Ich mot noa bloodkeëmerkel 6. En wer tieën minute later kunt de zuster mit mieng papiere.

Blood prikke

Veer buuskes ligke in ee sjeuëlke en och ing sjpuit, ’t wape woamit de zuster zoe dadelik in miene erm geet sjteëke. Ze kan de richtig plaatsj nit direc veenge en daan begint ze mit die nold get ronk te drieëne. In miene kop begint ’t och te drieëne en miene maag is zich an ’t oprege. ’t Blood trukt oeet miene kop en ich han ee geveul alsof de welt vergeeet. De zuster zeët dat ich mich nit mot aasjtelle, mar die hat good kalle. Eindelik trukt ze de nold wer oeet miene erm. ’t Is gelukt, nog effe good duie op de plaatsj woa de nold gezeëte hat. Langzaam kom ich bij. In ’t restaurant drink ich ing tas kaffe mit inne klinge sjnaps um wer get aa te sjterke. Daan maag ich inne hoave daag wieër wer noa heem. Effe op controle, nieks vuur mich.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.