D’r Carnavalssjlager

In Landgraaf, Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

Gidder joar went d’r zoeëmer voloet doa is, begint ’t bij veuel carnavaliste al te jeuke. Daan ontsjtund de nuij sjlagere vuur ’t komende carnavalsseizoen. De sjunste tekste weëde gemakt en doa-op weët de moeziek gesjrieëve. Gek genog gebuurt dat och duks op de gekste plaatsje. D’r inne deed dat heem heenge d’r compjuter of an d’r piano, d’r angere in de zon op ’t sjtrand urgens aan de Zuud-Franse kust. Mar ummer geet ’t drum d’r sjunste en d’r betste sjlager te make.

Wie ’t begint

In ’t vuurjoar, zoeë mit haof vaste begint ’t alwer te kriebele. Ich vroag mich daan aaf wat eglik de belangrieekste kenmerke zunt van de vasteloavend, wat makt de vasteloavend tot vasteloavend, wat is de essentie? En daan dinskte al gauw an belangrieeke momente wie d’r 11e van d’r 11e, d’r prins en zieng prinseproclamatie, verkleie, de carnavalszittinge, ’t uuverneume van de macht, d’r optoch, esjgoonsdig, mar och wie-ste doa mit ing troan en inne lach ee leedje aa kins koppele. Went dat geveul opkunt begint ’t pas en daan kinste richtig an d’r sjlaag.

Ich dink an sjun leedjes

Ich dink daan och duks teruuk an al die prachtige leedjes die d’r al gemakt zunt durch richtige Sjeeter Jonge. Zoeë wie ’t leedje ‘Miene Sjeet’ ing aubade an de plaatsj woa ich geboare en getoage bin. ’t Leedje dat gidder joar als ’t Sjeeter volksleed bij de eupening van de vasteloavendsmès weët gezonge. Mar och ee leedje als ‘d’r Boeding’ dat verhoalt uuver d’r ouwerwetse koakboeding deë de mam hat loate aabrenne woadurch d’r pap wus weët umdat heë daan alling nog mar greun gemus kriet. En wat te dinke van ‘d’r sjunste oavend’ dat geet uuver d’r prins van de sjtad deë zieng volgelinge oprupt um mit um mit te goa en same te zeenge, sjpreenge en danse.

’t Carnavalsmoeziek konkoer

Gidder durp of sjtad hat allewiel waal ee ege carnavalsmoeziek konkoer. Och hei bij os i Heële, Lankgraaf en Kirkroa weëde idder joar in d’r november al de betste leedjes oeetgekoaze. Partijdige en onpartijdige juries en ’t volk bepale daan weë ’t lokale konkoer wint en daan kinste och nog mit doeë an ’t Parksjad Leedjes Konkoer (PLK) of zoegaar ’t Limburgs Vasteloavendsleedjes Konkoer (LVK) Wenste an dat leste konkoer mit kins doeë is dat zoeget wie d’r hieëmel op eët. Daan huurste bij de 20 betste sjlager van gans Limburg. Dat is nogal get wenste gekoaze weëts oeet diek 200 izendinge.

Vieër zunt wer d’rbij

’t Woar 1997, alwer 20 joar geleie, dat de oadprinse van d’r Sjeet, de jonge van d’r Sjeeter Prinse-Road in Geleën bij de finale van ’t LVK mit ’t leedje ‘Doesj is sjlimmer wie heemwieë’ furore hant gemakt. Tieën joar later woar ’t wer priees mit ’t leedje ‘De oma wil inne tatoo’ op ing bats. Mit dat leedje hant de jonge nit alling d’r boel hei in Parksjtad op d’r kop gezat mar in de finale van ’t LVK in Remung d’r daag van hun leëve gehad. En noen wer tieën joar wieër sjtunt ze vuur de dreide kieër op ’t huugste tridje van de Limburgse carnavalsmoekziek mit d’r sjlager ‘Inne sjunne ruk’. Doaneëve make ze och deel oeet van de finaliste van het PLK. D’r Sjeet en gans Lankgraaf leëve mit. Is drei kieër dan noen eindelik och sjeepsrech?

Vuurbereiding op volle sjtoom

De bus is besjteld en de blitz hagele nuij peksjkes vuur ’t optreëne in Kessel zunt gesjtrieëke. Wieër sjteet nog inee aparte vuurbereidingsdaag geprogrammeerd. Ieëtsj sportief in de sjportsoeël um de conditie op peil te breenge, daan nog ee paar sjtundjes mit d’r moeziekdocent an d’r sjlaag en ‘t is och nog inne choreograaf igehuurd vuur de danspeskes. D’r bezinningsdaag vuur de LVK-finale 2018 weët durch ’t 12-köppige koeër van d’r Sjeeter Prinse-Road aafgesjloate an de tieëk van ’t clublokaal. De vuurbereiding zit op volle sjtoom, doa-aa zal ’t och dis kieër nit ligke.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.