Went d’r winkel sjluut

In Verhalen door FaBePlaats een reactie

Zoaterdignoamiddig went d’r winkel touw is en alles noa ee paar sjtond wer blietse blank en reen, begint bij os heem pas ’t weekend. Veuel heng make ’t werk loch. Zoeë och in de slechterij. ’t Is belangrieek dat alles good reen en zuuver is.

inParkStad Advertentie

Alles mot reen

Sjpeule, d’r hakblok reensjoeëre mit inne sjtoalbusjtel, de vleesjvitrine, de keulkas, d’r snjieemasjieng; alles weët mit gloeiend heet water aagepakt. ’t Letste weët gesjroebt. Dat is ’t minst leuke werk. Want och d’r tegelvloer mot gans reen zieë. D’r drek deë de luu erin lope, kling sjtukjses vleesj die op de eaet valle en woa uuverhin gelope is dat alles mot voet. Mit inne sjroeber en richtige ouwerwetse greun zeep weët d’r aaval op al die vettigheet iggezat. Soms hingt ee sjtuksjske knoesj of vleesj in d’r dweil. Dat is gee prettig geveul. Mar och dat huurt d’rbij. Durch de weaek weët d’r vloer durg de mam gidder daag geweun mit inne naate dweil aafgenoame. Mar op zoaterdig mot ’t extra reen gemakt weëde en soeewiet wie dat geet, weët daan de ganse familie aagesjpanne.

D’r vleesjhandel weët durchgenoame

Vaste prik is went d’r Haarie op d’r  zoaterdignoamiddig kunt. Dat is d’r vleesjleveranceer van d’r pap en op zoaterdig makt deë zieng rungde langs de sjlechtere woa heë lieevert um aaf te reëkene. Daan weët d’r vleesjhandel nog ins good durchgenoame, de kilopriees deë de boere vuur de verkes kriege weët vergelieëke en ’t letste nuijs vanoeet  ’t sjlachhoees weët aagereurd en bemoeld. Teëge zes oer went vier kloar zint en d’r winkel en ’t sjlachtus, dat is de wirkplaatsj van d’r pap,  wer wie gelekt d’rbij ligke gont vier same an d’r dusj.

Ozze Frietedaag

Gezellig eëte, ’t begin van os weekend. Dat is och ozze frietedaag, ’t Gezelligste en mieëtstal och ’t lekkerste eëte van de weëk. D’r pap broant daan de sjunste sjtukjses vleesj die uuver zint geblieëve lekker murg. Get champignons d’rbij en ing lekker gekruide saus, gans geweun gemakt van de vleesjsappe, ee bietje bôtter en get brui van de zondigsoep die och al sjteet te pruttele.  ’t Lekkerste is egelik went heë sjtuksjkes biefsjtuk bakt, nog ee bietje roee va binne. Wenste daan de naas ophuls kunt dich ing  heerlikke lof teëge en krieste van die richtige Bourgondische visioene. Bij d’r nonk Lei deë twieë duure wieër ing frieteboeet hat, weët daan vuur twieë euro inne groeëte komp friete gehold. In ee klee kumpke krieege vier doabij nog get majonais mit.  Vuur de res nieks d’rbij van frikandellesjpeciaal, pikanto, of croquette. Wenste ’t al  wools koste inne zoeere hieering of inne rolmops krieege.

Ozze fondue-oavend

Vier kinne bijna nit waade tot gidderinne in de kuueke  an d’r dusj zit en vier kinne beginne. Went ’t soeëwiete is kunt d’r pap durch mit de pan vleesj. De pan weët midde op d’r dusj gezatte. Gidderinne hat get friete op d’r telder en de res d’rvaan weët geweun in de pan uuver ’t vleesj gekiept. Effe ongeree reure en daan beginne vier an ee heerlik gelag. Soppe in de pan mit zes maan tegelieek, ee fes um mit te make. Dat woar toen egelik ozze fondue-oavend ginne poespas mit apart vleesj an ee ieezere sjteksjke in ’t vet, mar geweun mit de versjet in de pan. Gidderinne zit daan te genete. Nieks van sjtriet want ‘t  is ummer genog doa. En daan noa ’t eëte effe lekker voeel heenguuver. Daan vlot mit ee paar maan sjpeule; kloar!

Lekker ontsjpanne

D’r pap geet daan noa boave noa de gouw kamer. D’r ganse oavend is deë daan van de krant. De oma en de soekertant die neëve os woeene kriege neëve os ege Limburgse krant och nog de Volkskrant. Zelf hant vier ’t Limburgs Dagblad. En mit allenuij dat leësvoor is vuur d’r pap d’r ganse zoaterdigoavend gevuld. Deë lieëst ongeveer gidder letterke. De mam is mieëtstal nog get an ’t hoezere. Ee haeme vuur d’r zondig sjtrieëke, links en rechts nog get opruume, de wesj die op d’r zulder hong te druuege eraaf geholt en al kloarzette um noa ’t weekend te sjtrieeke. En daan begint och vuur deur d’r oavend, ee moment van ontsjpanning, De mam die sjtrikt geer. Die kan dat wie ginne aangere, inne richtige hobby. Lekker ontsjpanne van d’r sjtress van ing weëk hèl wirke.

Ich wil d’roeet

Mar ich begin daan onruiïg te weëde. Mich bekruupt ee geveul van benauwdheed. Ich wil oeetbreake, mit vrung op sjtap, ’t ieëtsjte glaas beer drinke, sjtiekum an de cigaret. Ich merk an michzelf dat ich och mit aanger oge noa meadjes gon kieke. Ing nuij welt begint zich vuur mich te euepene. Alles wat soeë vertrouwd woar is nit mieë soee vanzelfsjpreakend. ’t Is ee gans apart geveuel. Ich wil d’roeet…..  neë ich môt d’roeet. Ich wil michzelf kinne zieë!

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.