’t verhoal va Betlehem mar daan angesj!

In Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

In die daag koam van d’r Keezer Augustus ee bevel, dat heë ing volkstelling wool hoate in ’t ganse rieek. Nog ummer weëde al os private gegeëvens geregistreerd.

Ee bevel

‘t woar in de daag van d’r Donald Trump, d’r Im Yong-un , d’r Poetin en d’r Bassar Al-Assad dat hei in ‘t Weste ee bevel oetgong dat gidderinne verplichte 1 tot 2 auto’s, minstens inne i-phone en ee pak wesjpoeier te kope. Deëgene deë gee gevolg goof an dat bevel zou in ee groeët computerbesjtand gerangschikt weëde onger hoofdsjtukker wie: boeetelender, asielzeuker, vandaal, wirkeloze, voelenzer, of gezagsongermijner.

De macht grieepe

Dit bevel gong oeet in ing tied dat gidder daag zoeng 10.000 luu stjorve van de honger en dat de machtsluu in Oost en West dagelijks woeëte opgeschrekt duch berichte van wieës luu die meldde uuver doeëd en verderf, terwijl de machtige van de welt, troepe en wapens noa ‘t Midden-Ooste, Irak, Syrië, Jemen, noa Afrika, Midde-Amerika en anger leng sjtuurde, um doa de luu oeet te roeie, zichzelf te verrieeke en de macht te grieepe.

Wette en regels

Umdat ’t doeëdmake van zoevveul luu egelik ging oplossing brach, woeëde juriste en regeringsadviseurs um road gevroagd. De mieëtste gove d’r road um vuural wieër te goa en vas te hoate an de sjtreng lijn en de opgelagde norme. Och de geestelikke leiders woare vuur ’t behoad van van die wette en regels. Durch doa-aa vas te hoate verlore ze waal de wurelikheet van alle daag mit alle leed en noeëd volledig oet ’t oog.

Ee kink weët gebore

In die daag trok in jong vrouw ‘t Soraya en mit siene maan voet oeet hun durp en gonge noa de sjtad Damascus in Syrië. Hoewaal ‘t Soraya hoeëg zjwanger woar, hoopte ze gauw ongerdaak en get te eëte te veenge, want in hun ege durp woare ze alles kwietgerakt durch d’r zoeveulste verwoestende zondvloed van terroriste. Wie ze juus an de boeetewieëke van de sjatd aakoame, goof ’t Soraya aa dat ’t kink gauw zou kome. Ze leepe durch um te zeuke noa ing rustige plek, mar ’t woar al te laat. De geboorte begos en effe later woeët inne zoeën gebore. Heë woeet in get ouw krante gewikkeld en in ing kartonne doeës gelag die ze langs d’r weg gevonge houwe. Ee fatsuunlig ongerdaak houwe ze nit gevonge. Ze zochte toch nog wieër noa ing werm plek, mar uuveraal kreege ze de duur vuur de naas touwgeworpe. Umdat nurgens plaatsj woar, wermde de mam ’t kink an de hete oeetloatgaze van al die groeëte, blinkende en patserige auto’s.

Ging plaatsj vuur honderddoezende

Mit ’t Soraya en ’t kink woar och nurgens plaatsj vuur honderdoezende, misjien waal miljoeëne anger luu op os welt die ginne auto, ginne i-phoner en gee pak wesjpoeier koste kope. ’t Woar ging plaatsj vuur miljoene vluchtelinge uuveral op de welt. Ze woeëte van ’t ee noa ’t anger land gesjikt umdat ze nit voldoge an die waanzinnige eise van hun politieke leiders. Ging plaatsj vuur al die doeezende asielzeukers, ging plaatsj och vuur luu van ing anger geaardheed, ging plaatsj vuur onsjuldige keenger. Nit in Damascus, nit in Washington, och nit in Amsterdam en nit in Rome en och hei bij os nit. En al ga nit vuur de uuvertuugde vechters teëge onrech en ermood. En och nit vuur de luu die de oppervlakkigheed wole durchprikke. Zoegaar in de kirke koste ze nit mieë terech.

Kinger oane kanse

Doarum lag ‘t Soraya dat kink in d’r stroatesjtaal, woa de werm ossetong is vervange durch inne hete oeetloat en d’r werme oam van d’r eëzel en de sjeuep durch giftige oetloatgaze. Zoeë weëde in os tied, huu in 2017 nog ummer kinger geboare, oane kanse.

Wenste ’t wils is oorlog vuurbij

Mar ’t besjtunt och nog gouw herders in diezelfde welt, herders die sjloape in de oape loch, die de hotels en palieeze van de rieëke d’r ruk hant touwgekieerd, herders die aafsjtamme van d’r kuuning van de vrede, herders die in alle groeëte plaatsje van de welt gans onverwachts doa zint. Ee onbesjrifelik gezelsjap van vechters teëge de milieuverontreiniging, van revolutionaire teëge de dictatuur, van luu die onrech en onrechtvaardigheed an de kaak sjtelle, van dreumere die geleuve in ing gauw welt, die inne aafkieër hant van geweld en die kalle uuver vrede vuur gidderinne.

Oeët hun midde huurste oad en jonk, mansluu en vrouwluu, kinger en jongere zeenge, ieëtsj nog wiet voet, zach en onbsjtumd. Daan ummer heller, duudeliker, aasjwellend tot ee massaal gezang: War is over, if you want it, war is over now…….

De allersjunste boodsjap

In alle leng kome ze tevuursjieen, de herders die ‘t nit mieë neueme, de herders die ’t mar nit kinne vergeëte, de herders die ’t good mit dich en mich, mit os vuurhont. En mit deuen same, is doa opins ee gigantisch groeëet, de ganse welt umvattend leger, ee leger van verpleegsters en artse oane grenze, een leger van aktiegroepe, een leger van vredesjtichtere, een leger van ‘moeder Theresa’s, een leger van luu an d’r basis, een leger van luu teëge ongerdrukking en geweld.

Noeëts hant de machthebbers uuver de ganse welt zoeveuel te vreze wie dit joar, want wie langer wie mieë luu sjtunt op um de welt de allesjuntste boodsjap mit te geëve die ste dich kins bedinke. Bis nit bang vuur mach en geweld. Bis nit langer pessimistisch, mar geleuf in de krach van os allenui same. Alle ellende is vuurbij wens doe ’t wils, went ich ’t wil, went vier ’t wille, went gidderinne dat wil.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.