Went de blaar wer valle

In Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

Herfs….. misjien waal ’t sjunste seizoen van ’t joar. Och dit joar wer inne lange sjunne en zonnige aaleup noa d’r herfst. Nog ummer verklure de blaar in alle werm roeë-broen tinte dieste dich kins bedinke. Tied vuur veuel luj um effe d’r tussjeoeet te trekke. Och vuur os. En daan gunt de blaar wer valle.

Herfsvakans

’t Begint al mit de herfstvakans. Vieër houwe ing ronkrees durch ’t zuude van Duutsjland geplaand en os good doa-op vuurbereid. Oeetgoande van de kans op kil en naat herfstweer houwe vieër os bagaasj doa-op aafgesjtumd en os good vuurbereid. Inne werme jas, werm sjal en mutsj, inne dieke trui, lang zukke en sjtevige sjoon. Mar och ing get luchtigere garderobe gong mit in ’t kôffer vuur went ’t nog allemoal mit zou valle. De herfsvakans koeët beginne.

Filleleed

Os ieëtsjte hotel loog ongeveer vieefhonderd kilometer wieërop, zuudwaarts uver de Duutsje Autobahn. De ieëtsjte paar honderd kilometer gong dat wie inne trein. Wieënig ‘Baustellen’ en ee redelik rustig vrachverkieër. Vieër zote in gedanke al in de ieëtsjte plaatsj van os besjtumming op ee sjun terras achter ee lekker glaas wieen. Sjun nit dus, vieër houwe op ’t verkieëde peëd gewed. Hoaverweg zag d’r Tomtom dat ich van de autobahn aaf moeët, mar doa moeët ich ga nit hin. Dus bleef ich sjtoer durchvare. Dat hant vieër gewete. Opins sjtonge vieër in de fille nit effe, nit ee haof sjtundje, neae ’t hat bijna drei sjtond gedoeerd ieër vieër wer wieër koeëte vare. Wat ing rees! Vieër dachte dat flot en gemekkelik te doeë. Soms hat d’r Tomtom toch gelieek.

Um zes oeer begint d’r daag

Dinklesbühl, ee historisch sjtedje woa-umhin ing perfect geblieëve sjtadsmoeer mit zestieën toeres sjteed. Prachtige ouw en origineel Patriciërshoezer geëve dit pleëtsjke ee apart en biezonger karakter. Dit sjtedje is ozze ieëtsjte sjtop vuur drei daag. Vol in de zon midde in ’t durp ligkt hotel ‘Goldene Rose. Os kamer kiekt direc oeet op d’r machtige toere van d’r Gotische Kathedraal. Gidder kwarteer sjleet de sjwoar klok inne sjlaag en op de vol sjtond weët de tied vol aagegoave. Mar ’t sjunste en oeetbundigste is ’t moment dat de klokke d’r nuije daag aakondige. s’Murgens al um zes oeer weëtste doadurch gewekt. Daan begint d’r daag in Dinkelsbühl.

Ich sjmilt voet bij dat oeetzich

Op d’r veerde daag van os rees trekke vieër wieër. Volgend doel is Bad Reichenhall, kot teëge de grens mit Österieek en Salzburg . Doavuur vare vieër ee sjtuk uuver kronkelende weëg van de Romantische Strasse durch prachtige herfslandsjappe. Noen kome och vieër pas richtig tusje de hoeëg berge terech in ee sjtedje woaste nog d’r ouwe sfeer van ee ‘Kurort’ preufs. Ouwe glans en glorie en ouwe duutsje sjiek. Ee bietje vergaange glorie och mar nog ummer biezonger um mit te make. Vieër verblieve in ‘Parkhotel Luisenbad’. Och noen wer vuur drei daag genete van ing prachtige umgeëving. Hoeëgte punt woar letterlik ’t hoeëgste punt. Mit ing gondellift bijna twieëdoezendmeter umhoeëg. Wat ee oeetzich. Ich sjmilt voet bij dat oeetzich.

Mit d’r tandwieltrein d’r berg op

Os letste etappe bringt os noa Oberammergau ’t sjtedje van de beroemde passiesjpieële. Hotel ‘Alte Post’ likt och doa in ’t centrum van ’t durp. Vieër zitte noen och in de buurt van d’r hoeëgste berg van Duutsjland. De ‘Zugspitze’ Doa zunt vieër vanoeet de zon onge an d’r berg bis op ing huugte van zesentwintinghonderd meter umhoeëg gevare mit d’r tandwieltrein um oeeteindlik in d’r eeuwige sjnei te belande. Inne kouwe wink sjleet os in ’t gezich. Mar deë toch noa boave hat zich geloeënd. Uvveraal alling mar berge vol sjnei en gletsjere. Nurgens mieë inne boom te zieë. Nurgens blaar die valle.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.