‘t 5e seizoen is wer begos

In Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

’t Carnavalsseizoen is wer ge-eupend en uuveraal hant de echte Limburgse carnavaliste dat wer oeetbundig en kluurrieek gevierd. In Mastreech op ’t Vriethof, I Kirchroa op d’r Maat en in Heële hant ze op d’r 10e van d’r 11 op d’r schouwburgplei Oad op Nui gevierd. Os familie woar oeetgenuudigd um de oeettreiking van de ‘Groeëtorde van d’r Lachende Eëzel in Good’ van de Heëlesje Winkbülle bij te woeëne.

Herrensitzung Amsterdam

De ieëtsjte leedjesconcourse zunt achter d’r ruk en ongertusje hant ze in Landgraaf soegaar al d’r nuije Sjtadsprins…., sorry, ’t aller ieëtsjte Sjtadsprinsepaar oeetgerope. De vuurrondes vuur ’t Limburgs Buutekampioensjap zunt och al heenge d’r ruk en doa zunt och alwer ee paar honderd leedjes iggesjikt vuur ’t LVK. Wie ing inkvlek breit de vasteloavend zich oeet uuver Limburg en soegaar wiet doaboeete in ’t weste weëde allerlei carnavalsactiviteite vuurbereid en opgesjtart. Zoeë weët op d’r 13e jannewaar in Amsterdam de 2e  echte Limburgse Herrensitzung georganiseerd, midde op d’r Leidseplei mit alles Limburgse artieste. Ziesjoem, d’r Erwin, duo Neet Kepot te Kriege en nog ee paar angere sjtunt op d’r program.  Binne drei kwarteer woare alle kate oetverkoch. Succes verzieëkerd!

D’r Heëlesje Eëzel

Dit joar meenet ’t Eëzelcomité van de Winkbülle de  ‘Groeëtorde van d’r Lachende Eëzel in Good’ te motte tou kinne an miene broor, sinds 1981 Winkbüll. Heë is in al die joare doa inne  richtige fanatieke Kultoerpeinsel gewoeëde.  Mie broor is inne maan deë egelik ga nieks hat mit vasteloavend.  Gans vreëm dat ze juus dem vuur die orde hant oeetgezoch. Mar ja, wat moste och verwade van inne verrein die zichzelf besjtempelt als aanhanger van d’r lachende eëzel.  Dat hat vas en zieëker get te make mit dat bekinde verhoal van deë eëzel deë geld sjiet wenste dem an d’r sjtats truks. De Winkbülle geleuve doa vas in.

Inne anticarnavalist

Went ich ’t zoeë bekiek is miene broor egelik inne anticarnavalist. Vuur dem is carnaval eglik ing contradictio interminis. Ich wil uch dat oeetlegke an de hank van get ijkpunte op ziene  leëvensweg. Heë is gebore op Carnavalsmondig oeetgereëkend och nog i Kirchroa. Inne nonk van hem woar doa ooit zelfs d’r sjtaatse Sjtadsprins. Als jonge jong woar heë op d’r Sjeet, gidder joar d’r groeëte animator vuur ’t bouwe van  inne optochwaan same mit zieng breur en ee paar neëve. Later gong heë mit zieng keenger ummer noa d’r keengeroptoch va Sitterd kieke. En umdat heë als vuurzitter van de ouw Harmenie va Heële d’r kloep nit bijeekreeg vuur d’r carnavalsoptoch pakket heë zich daan mar de dieke trom en leep verkleid mit. En toch hat heë nit veuel op mit de Vasteloavend van allewiel. Zieng carnaval is die van ’t ege durp, de ege sjtroat en de carnaval tusje de gordieene van ’t patronaat. En dat mist heë an wat vieër ‘t 5e seizoen neume dat juus is begos.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.