Inne daag op de golfbaan

In Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

Ing deep blauw loch op inne sjunne herfstdaag in d’r november. Op weg noa Best-Golf: dé golfbaan van Best. Soeë wie gidder joar viere vieër huu d’r daag van de breur. Dat dunt vieër al ee aantal joar zoeë en huu gunt vieër inne golfclinic volge.

Ee leëve vol verrassinge

Vieër zunt ganse normaal luu, geweun durchsjnit. Veer breur ongeree, nieks biezongesj dus. Al get op leëftied en drei van de breur hant zoegaar al mieë wie 40 joar werk op d’r poekel. Allemoal nog op de ing of anger maneer actief in ’t leëve en nog lang nit heenge de geraniums. Vieër wete dus och ee bietje wat in de welt te koop is. Mar toch kunste ummer och wer vuur verrassinge te sjtoa. Zoeë och noen wer.

Golve is ee bietje kak

Wie vieër hoeëte dat vier in Best gonge golve, krege vieër och te hure dat op ‘Best-Golf’ nog ee kleierprotocol weët gehanteerd. ‘Sjpijkerbokse’ bliekt doa egelik nit gewunsjt te zieë. En wenste dat huusj , krieste ee bietje ee komisch geveul. Dat is toch get van vreuger wie golve alling woar voetgelach vuur de luu die get veuel te vertere houwe. Dat woar toch ooit ins d’r elitesjport vuur de luu oeet ’t bungalowpark. Dat kleiervuursjrif is nit mieë van dees tied. Toch ieëtsj mar ins effe belle wie dat inee zit. En daanbliekt dat ing sjun, reen en in ing vouw gesjtrieëke jeans toch maag. Mar toch is golve op sommige bane nog ummer ee bietje kak is.

Ing indrukwekkende Golfkantine

Aagekomae in Best weëde vieër durch ’t navigatiesysteem noa de busjrieëke umgeëving an d’r rank van de sjtad gedirigeerd. Langs ing brei lang oprijlaan berike vieër ee bietje onger sjtruuk en beum voetgeduid ing groeëte parkeerplaatsj. Vieër sjtalle ozze Japanner tusje twieë bekinde, dieke Duutsje sjlaagsjeper in. Vanaaf de parkeerplaatsj lupste onger ee indrukwekkend poatgebouw durch rech op de golfkantine aa, nou ja kantine is egelik ee ‘understatement’ Vuur os ligkt ee prachtig groeët en sjiek gebouw. Doa motte vieër os melde vuu d’r golfclinic.

Drei sjtond onger de panne

Vieër weëde vuurgesjteld an ozze trainer-coach deë os huu de ieëtsjte beginsele van ’t golve geet aalieëre. Mar ’t begint mit ing wandeling langs en durch ee paar van de 18 holes baan. Uuveraal zunt golvers an de gang. ’t Is erg druk, mar vieër hant mit z’n veere ozze ege personal-coach. ’t Kost get, mar daan haste och get. Begos weët mit ‘putte’ Vuur motte probere vanaaf inne meter aafsjtand ee bölke in ’t loak te kriege. Gemekkelik dinkste, ‘inne meter dat is nieks’ Mar dat vilt teëge ondanks de grasmat die zoe glad is wie ee biljartlake. Alling is dat nit zoeë vlak en zunt d’r allerlei oneffenhede woadurch dat bölke nit ummer dees watste wils. En zoeë geet ’t durch. Vieër sjuuve en houwe mit d’r stick um te putte, d’r stick um hel en wiet te houwe, d’r stick um ’t bölke umhoeëg te krieëge en nog zoe get van die knuppele. Drie sjtond zunt vieër onger de panne op ing prachtige baan in ing sjun umgeëving.

Aafsjlete in sjtijl

Als aafsjleeting en um d’r daag en os prestaties nog ins onger de loep te neume permitere vieër os ee lekker glaas beer en get bitterbölkes in ’t restaurant van ’t kloepgebouw. Nog ee sjtundje daan treffe vieër os mit de vrouwluu die os noagekome zunt. Same sjlete vieër dizze daag aaf in ee geweun en gezellig restaurant. De konklusie is dat ’t wer ins inne sjunne en biezongere daag van de breur op de golfbaan woar. Mar ’t belangriekste woar dat vieër ins hant kinne bijkalle. Dat golve loate vieër leever uuver an de luu die doamit ee bietje wille sjtuute.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.