’t Aafvulle van de vrouwluu

In Landgraaf, Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

Ongetwieefeld dinkt uur noen: ‘Woa geet dat in godsnaam uuver?’ Ich zal nit d’rumhin drieëne. Bij ’t aafvulle van de vrouwluu geet ’t um ing joarlikse, sjun en biezonger activiteit van ozze wieenkloep. Ing kieër per joar kome vieër mit de vrouwluu bijee. Dat is mieëtstal um os wieenseizoen te eupene. Daan weëde de flesje gevuld mit d’r wieen deë in ee groeët ekehote vaat hat gerieept.

Wieenkloep Me Vivatis

Ozze wieenkloep ‘Me Vivatis’ besjteet al 30 joar. Ichzelf mak doa ongertusje och alwer 5 joar deel van oeet. Van de 11 maan van deë kloep zunt d’r nog ee sjtuk of 4 die al vanaaf ’t begin d’rbij zunt. De res is van latere datum. In ieder geval zit doa gans get joare ‘vinologie’ bijee. Vieër hant och inne ege hoeeswieen. Dat is inne topwieen oeet de Bordeaux: d’r Château Moulin de Blanchon Cuvée Me Vivatis. Gidder joar weët doa ee vaat van 225 liter van gegole en gidder joar weëde doa diek 300 flesje prachtige wieën oet gehold.

D’r Wieenhandeleer

Aafgelope zondig woar ’t wer zoewiet. D’r wieen van 2015 houw lang genog gelagerd op ekehoot um aafgevuld te weëde. Dat lagere, opvoede en bottele gebuurt in Remung in de keldere van d’r Wieenhandel Jean Berger. Doa sjteet noen alwer de 5e generatie an d’r bak. ’t Is inne van de twieë handelere in os land die zelf nog d’r wieen bottele. Gidder joar weëde doa in tenkwaans nog ee paar soate wieen aafgelieëverd en durch d’r handeleer zelf opgevoed in fuste. ’t Lievert wieene op die gans good kinne concurere mit groeëte wieene oeet Frankrieek. Twieë joar lank hat ozze Me Vivatiswieen motte riepe in fuste vuurdat heë good genog is um te bottele. En noen gunt vieër aafvulle.

Ieëtsj preuve

Vuurdat vieër wurkelik an ’t werk gont weët natuurlik gepreufd. Ieëtsj effe indrinke. Vieër beginne doarum mit inne sjtevige mar zeldzame witte Saransot-Dupré oeet de Médoc, ee gebied woa egelik alling mar bekinde roeë wieene vandaan kome. Op d’r dusj sjtunt wieër os hoeswieene in joare oplopend van 2003 tot 2011. Och die weëde zoeë mit en mit gepreufd. ’t Weët noa de kluur gekieëke, geroake, gesjlurpt en natuurlik och commentaar gegeëve. Daan vluugt dich ’t ganse arsenaal van kenmerke um d’r kop Zoeget wie: ‘d’r wieen hat ee heerlik bouquet, ieërlik, mit sjmaaktoeëne van sjwatte miemele, morelle, viuulkes en get van vanille. Heë hat inne sjunne en lange aafdronk en bliet lang haange’. Wieenkaal heesj dat. Wenste mar genog terme rups dan kinste al mitkalle. Mar ’t belangrieeskte criterium is eglik ofste d’r wieen lekker vings.

D’r wieen weët aafgevuld

‘t Aafvulle is gidder joar wer ee fes. ’t Is de enige activiteit woabij och de vouwluu weëde betrokke. Vuur treffe os bij ozze wieenhandeleer in Remung onge d’r toere van d’r Christoffelkathedraal en kot bij d’r historische maat in de Sjwlamersjtroat. Doa in de prachtige gewelve van d’r kelder woa ’t in 1862 ooit is begonne. De take weëde verdild. ’t Begint mit ’t reenmake van de flesje durch de vrouwluu, d’r vulapparaat mot och ontsjmet weëde en daan aagesljoate op ’t vaat. Daan lope 5 flesje tegelieek langzaam vol. Ongertusje hoate twieë maan zich bezig mit ’t vouwe van de doeëze. Daan kome de ieëtsjte flesje durch um ‘gekurkt’ te weëde, vervolgens kunt ing huls d’ruuver en daan nog ee etiket. Doeëze vulle, touwplekke en kloar.

En daan genete

Ee paar sjtond later zitte vieër boeete op d’r hof, an inne lange dusj te genete van os wieëne aagevuld mit de heerlijkste gerechte die ee paar van os vrouwluu hant kloargemakt. ’t Aafvulle van de vrouwluu woar dit joar wer ee groeët succes. Os ege wieenkeldere weëde wer aagevuld mit nuije wieen. Vieër hant genoate en vruije os op ’t vaat van 2016. Dat likt alwer te wade.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.