Mossjele preuve

In Heerlen, Landgraaf, Parkstad Plat, Verhalen door FaBePlaats een reactie

Zondigmiddig, inne reëgenechtige daag, ongemuutlich koad en naat. D’r herfst lieët zich zieë in verklurend greun en vallende blaar. ’t Is frisj. Gee weer um boeete get te ongerneume. Wat is ’t daan sjun en gezellig wenste mit vrung mossjele kins preuve.

Vuurzichtig preuve

’t Is lang geleie dat ich nog ins mossjele han gegeëte. Nit umdat ich ze nit lekker ving, maar vuural umdat ich doa al ee paar kieër good krank van bin geweës. En went dich daan alles voetlupt veult dat gar nit good. De derm zunt ram van sjtrieëk, doe veuls dich sjlap wie inne sjottelsplak, vure en heenge hulste ’t nit teëge. Dat wilste nit nog ins mitmake. En toch zit ich noa ing lang tied wer an de mossjele. Ieëtsj nog get umzichtig, good ruuke of ze nit sjtinke en kieke of ze waal richtig gaar zunt en of nieks raars d’ra te zieë is. En daan vuurzichtig preuve.

Wie ’t begos

Vreuger als kink woeënde vieër mit de hoaf familie neëve-ee in de winkeljstroat van ’t durp. D’r pap houw ing sjlechterij, doaneëve houw mieng tant, ee ongetrouwd zuster van d’r pap, ee winkelke vuur sjnuuts, cigarette en cigare. Doa woeënde och d’r opa en de oma. Wer ee hoees wieër besjtieret miene nonk, inne broor van d’r pap, inne lunchroom, en ing frieteboeet. In die tied begos in d’r september de mossjeltied. De mossjele woeëte daan in groeëte jute zek gehold bij d’r vusjboer. Die moeëte toen ieëtsj nog gans reengemakt weëde. Donao sortere en daan kos pas ’t kloarmake beginne. In die tied zoot d’r lunchroom van d’r nonk vol mit luu die daan oeet de ganse umgeëving van ’t durp mossjele koame eëte. Mossjele mit knoesperig gebakke friete woare toen d’r grutste hit.

Viër hant zin d’rin

Vieër zitte op dizze nate en kouwe zondig in ’t gemeensjapshoes va Welte. Bij binnekomst woeëte vieër al mit oape heng ontvaange. Noadat vieër os aagemeld houwe krege vieër per maan ee paar consumptiebonne. Oeet de kuueke berieeke os al heerlikke geure en ’t water lupt os al in d’r monk. Als aaleup noa de mossjele beginne vieër an de tieëk mit ee good glaas frisj getapt beer en ee lekker glaas wieën. De sjtimmung is good en gidderinne hat zin d’rin. Vieër besjtelle nog mar inne aperitief um os sjmaakpapille nog get mieë op te peppe. Vieër hant zin d’rin

Organisatie

D’r wieenhendeleer deë twieë huuzer wieër wont hat same mit d’r wieët van ’t gemeensjapshoees de organisatie op zich genoame. Ze wole same get doeë vuur de vereniginge van ’t durp. En ’t idee woar um dat te doeë mit inne mossjelmiddig. Vuurwaarde woar datste van tevure moeëts insjrieve en betale. En zoeë gebuurt ’t dat noen diek vieftig maan gezellig an lang dusje bijee zitte. In de veuel te kling kuëke weëde in de mossjele in kling porties kloargemakt. Gekokt in fruitige Elzaswieen of in Brandbeer. Gidderinee kriet inne keëtel kloargemakt. Vuur os zunt dat d’r 4. Die kriege vieër nit tegelieek, mar gidder kieër went ee keëtelke leëg is kunt ee nuijt. Doabij knoesperig sjtokbroeëd en ee paar sauze gemakt noa ee recept oeet de 50-ger joare. ’t Is ing ganse organisatie, mar ’t lupt wie inne trein.

’t Hat good gegange

Ee paar sjtond later: Inne gezellige middig lupt op zie end aa. De bonne zunt op en in de kuëke hat d’r wieenhendeleer diek 60 kilo mossjele verwirkt. Heë kunt effe bij os zitte um te vertelle dat ’t mit veer pitjes toch inne helse toer woar um alles flot en good gaar te kriege. Vieër hant doa nieks van gemerkt en ichzelf han dis kieër ging las gehad van d’r ‘durchval’ ’t Hat good gegange.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.