Vlaam, vla, vlaai en toeët

In Landgraaf, Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

Dis weëk woar ’t groeët nuijs. ’t Sjtong in de krant en ’t woar op d’r radio. De Limburgse bekkere wille ‘vlaampoliese’ um zoë ozze ege Limburgse vlaam te besjerme. ’t Begôs al mit de discussie wat is ’t noen egelik, Vlaai, vla of vlaam? Bij ôs hei zage vieër vlaam.

Duks make vieër dem heem zelf. Went inne hei bij os in de sjtrieëk get te doeë hat sjteet altied waal vlaam op d’r dusj. Dat woar vreuger soeë en dat is noen nog ummer soeë. Vlaam krieste went inne joarig is, mit d’r namesdaag, mit de kirmis, op inne fesdaag, mar och went inne kaffiedusj weët verzurgt bij ing begrafenis. Daan is ummer vlaam d’erbij.

Allerlei soate vlaam

Vreuger als kink woeët d’r vlaam geweun heem gemakt. Bij os doog dat de oma. Die woeënet neëve os en went ins in ’t joar de bronk trok en ’t kirmis woar of went get aangesj in de familie te viere woar woeët ee paar daag van tevuure al begos mit bakke. En umdat de familie kot bijee woeënete woëet och veuel gebakke, want gidderinne kreeg waal ee paar sjtukker van giddere vlaam mit noa heem. ’t Woar juus alsof d’r vlaam van de oma lekkerder woar als deë van d’r bekker. Proemevlaam, riestevlaam, abrikoeëzevlaam, kroesjelevlaam, en gank zoeë mar durch. De kieësje vuur d’r kieësjevlaam koome oet d’r eege gaat. Deë boom drieëgt soeëveuel dat vier d’r ganse winkter och nog kieësje oet de imaksglaazer op d’r vlaam koeete doeë.

Toeët, d’r lekkerste vlaam

Mar d’r lekkerste vlaam ving ich nog ummer de toeët. Deë make vier noen nog altied. D’r pap hat ’t recept uuvergenoame van de oma en ich han ’t wer van d’r pap gekrieëge. Dat hingt noen heem aan de binnezie van ee kuukekeske. Went de toeët frisj oeet d’r oave kunt en is aafgekeuld is ze nog ee bietje knoesperig. Daan is ze och ’t lekkerste. Toeët weët och aangesj gesjneie wie geweune vlaam. Ging punte mar ’t leefst rechte sjtukker. En de sjtukker van d’r rank, mit ‘t kuuesjke d’ra die zint ’t allerlekkerste. Toeët kinste och get langer bewaare wie geweune vlaam.

D’r vlaam kunt teruuk

Te veuel vlaam is och nit good. Went ich vreuger op sjtap woar geweë en ich koam heem gong ich noeëts noa de frieteboeët. Sjwoarmatente goof ’t toen nog überhaupt nit. Mar went ich heem koam woar miene ietsjte gank noa ’t keske in de kuuëke. Doa sjtong ummer waal inne aagesneije vlaam, of ing frisje toeët. En doa woeëte daan ee paar sjtuksjkes van gegeate. Ing kieër is mich dat nit good bekoame. Ich sjleep op d’r zulder, wiet voet van ’t huuske. Opins begint d’r vlaam mich te bewirke. Deë wool truuk. Tied um noa d’r wc te renne woar d’r nit mieë. Daan mar de vinster oeet. Gelukkig dat ginne oonge uuver de sjtroat langsleep. Mar ’t kletterde waal op d’r luifel van de vuurduur.

Vlaam op d’r kop

D’r pap dea hoeët dat sjandaal en deë gong ins kieke. Oetgereëkend vanoeet de badkamervinster sjtook dea d’r kop noa boeëte. En ing etaasj hoeëger hong ich oet ’t vinster. Sieste ‘t al vuur dich wat sjtong te gebure? Ich han doa zelf nit veuel va gemerkt, mar dat deë d’r kop nog noeëts soeë vlot hat ingetrokke dat maag duudelik sieë. D’r aangere daag wie ich mit inne dieke kop oonge an d’r dusj zoot koam heë bis bij mich, hult siene kop vuur mie gezich en zeët ‘Hei ruuk ins….!!!’ Ich hou ’t ieëtsj nit in de gate. Mar toen begos ’t tot mich durch te dreenge. Ich keek hem ins vuurzichtig aa en zoog dat sieng ooge twienkelde. Saame hant vier toen gelache. Noa ee paar tasse kaffie bin ich toen mar boeëte ins goa kieke noa wat vuur ravaasj ich houw aagerich. Ee bietje besjaamd han ich mich toen inne emmer water gepakt en d’r luifel, de vuurduur en d’r sjtoep gepoetst. ‘t Vinster van de sjloapkamer han ich vanaaf toen alling nog mar gebroekt vuur de frisje lof. Van d’r vlaam kan ich nog ummer nit aafblieeve. Gidder weëk hant vier nog waal vlaam in hoeës en soms bak ich zelf nog ing toeët mit ’t recept van de oma.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.