’t Oktoberfes sjteet vuur de duur

In Cultuur, Evenementen, Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

Dis weëk sjtong al de ieëtsje foto in de krant van de vuurbereidinge op ’t Oktoberfes in Sitterd. Dat geet binnenkot wer van sjtart. Ze zunt de sjtad in de winkelsjtroate al vas an ’t aakleie um alvas in d’r sfeer van dat fes te kome.

De echte fans van dat fes hant al kate gekoch en sommige oavende zunt oeetverkoch. Mar ’t doert nog ee paar weëke vuurdat ’t zoewiet is. Ich dink ongertusje teruuk an die kieër dat vieer op bezeuk woare bij ’t enige echte Oktoberfes.

In Münche moste zieë

’t Is al gans get joare geleie dat vier in Bayere in Zuud-Duutsjland woare. Vuur wole ee paar daag noa Münche goa. Wie dat zoeë is ing zoeng groeëte weltsjtad, is doa ummer waal get te beleëve. Uuveraal luu, luu en nog ins luu. Luu die winkele, luu op weg noa hun werk, luu op terrasse, luu in de musea, luu die wandele en geweun luu die alling mar get flanere. Op d’r zondigoavend van os verblieef in de sjtad merkte vuur dat die flanerende luu ontbroake, ze woare d’r gweun nit mieë. ’t Woar angesj, minder druk. In anger sjteë woa vier als ins woare, woar dat juus ’t moment van drukte, daan gonge de luu op sjtap; noa ’t theater, oeet eëte, noa de wieëtsjaf of noa ing discotheek. Woa zouwe al die Münchener luu waal zieë?

De grutste beerhal van de Welt

Mui van ’t ronksjlentre besjlote vier os urgens inne op de lamp te goa sjudde. Vuur gonge nao ’t Hofbräuhaus midde in de sjtad. Wenste in Münche bis kinste nit um um de beroemdste beerhal van de welt bin. Mieë wie 2000 maan kinne zich doa tegood doeë an veuel beer en eëte. Wie vuur doa die groeëte hal binnekoame leek ’t waal alsof vuur teëge ing moer van versjaald beer, sjwaam, sjweet en eëtenslof oplepe. ’t Woar wurkelik hartsjtikke vol mit luu. En opins begrepe vier woarum in de sjtad nieks los woar. Och anger beerpalieze in de sjtad woare sjtampvol, mar ’t drukste, ’t sjunste en ’t grutste woar toch ’t Hofbräuhaus. ’t Is ing gigantische hal, get wie inne kathedraal deë gewijd is an d’r cultus van ’t beer. Beer dat in inne onoeetputtelikke sjtroom durchlupt. Ging tap sjteet sjtil. Mar ’t hát och waal get. ’t Müncherner beer op dees plaatsj frisj van ’t vaat gedronke gieëft ing gans anger beleëving wie d’r import oeet ee flesjke. Doabij kunt och nog ins dat ’t kloarhelder water van de Isar woavaan dizze kostelikke drank weët gebrouwe nit te vervange is durch wat vuur water daan och.

Münchener Drindl

Vuur zient och de heerlik kloargemakde porties eëte, begeleid durch de nuudige pulle beer links en rechts an os vuurbij goa, noa de toafels woa-aa al de luu zitte te genete. Groeëte sjtukker gegrild sjpeenverke, gebroane gans, zoeermoos, broadwoeesj, pommes en knödel kome vuurbij. En daan, d’rachteraa die Münchener Drindl mit soms waal tieën pulle beer van inne liter in twieë heng vuur de broste vastgeklemd. Die sjurge zich get aaf op zoene daag. Sjun um te zieë.

Ing orgie van beer en eëte

’t Is toch biezonger wat hei gebuurt. ’t Is absoluut nit geloage, mar de luu kome wurkelik oeet de ganse welt um dit fes hei mit te make. Die luu van boeete-aaf vergape zich an deë wedstrijd van eëte en drinke, van moeziek, sjpass en plezeer, van luu die inne sjwieps hant tot de laveloze comadrinkers die in de gut ligke. Mar ze sjtorte zich och mit eëve veuel plezeer in dizze orgie va beer- en eëtenslof.

Sitterd is ee good alternatief

Of dat ligkt an de ligging van de sjtad onge an d’r rank van de Alpe, weet ich nit. Mar ’t hat waal get prikkelends, ’t daagt oeet, ’t hat ing aantrekkingskrach die egelik ginne kin weersjtao. Ich zou ’t vuur gee good wille misse… en ich? Ich gon zieëker nog ins teruuk En zit uur och nog nit doa geweës, daan weët ’t besjlis tied um dich in ’t noajaoar ins op te pakke um doahin te goa…. Mar allewiel is Sitterd och ee good alternatief….. Proost…!

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.