D’r pap geet piensele

In Parkstad Plat, Verhalen door FaBePlaats een reactie

Miene zoeën en zieng vrouw hant zich ee sjun, groeët hoees gegole in de sjtad, ongeveer ing hoaf sjtond fietse va zie werk. ‘t Môt doa nog ’t ee en anger gebure vuurdat ’t soewiet is dat heë d’rin kin trekke. Ich bin doarum ee paar daag iggehuurd um te goa piensele.

Ee paar joar geleie zoot heë nog urgens midde in de sjtad in ee appartement op de 1e verdieping van ing sjun groeëte sjtaatse etagewuuning an ing van de Amsterdamse grachte. Mit ee paar vrung houw heë dat pand compleet gesjtript en opnui iggericht. Sjtrak wit modern en gans efficiënt. Toen al han ich doa och d’r piensel gepakt en mit ee engelegeduld ouw duurkozijne en vinstere geverfd.

In d’r klusmodes

Noen zoot ich al ee paar daag in d’r klusmodes. Heem moeët ich och ing kamer opknappe en doa woar ich al mit begônne. In die kamer sjtong uuver de ganse lengte ing 4-duurs sjuufduurkas van d’r vloer bis an d’r plafong. In de loop van de joare houw die gouwe deens gedoa. ’t Woar ging sjun kas, mar waal hendig groeët. Ee paar weëke geleie loge opins ee paar kuugelkes van de koeëgellagere op de eëd. Ing duur vool zoegaar oeet de geleiders wenste die wools oapesjuuve. Dat woar vuur os ee teke dat d’r get moeët gebure. Die kas hong os egelik al langer ’t sjoat oeet en noen houwe vieër ing reë um och wurkelik get d’ra te doeë.

D’r sjloop begint

En daan beginste mit ’t sjloopwerk. Dat vilt nog nit mit. Alles lossjroeeve van d’r plafong of de moeer, soms get breëke, daan wer plugge oeet de moeer rieete, planke die bis an d’r plafong rieeke durchzeëge en deë ganse aafval opruume. De mieëtste planke zunt te good um gans opgeruumd te weëde. Dus weët in d’r sjtaal en de garaasj gekieëke woa nog get plaats is um de betste stukker hoot neer te zette. Doa kin ich nog get mit doeë. Noa ’t aafbreëke van die moeerkas begint ’t richtge werk.

De vuurbereidinge beginne

Vuurdat ich daadwurkelik d’r piensel iggen heng kan pakke môt ieëtsj ’t ee en anger vuurbereid weëde. Op de plinte weët inne afdekvloer van dunne plestik vastgezat um d’r parket te besjerme. Teëge de moer an de achterzie van die kas hingt nog ouw tapieët. Die môt ’t ieëtsj voet en daan rietste och al gauw get plieësterwerk mit. Alle leueker motte daan sjun tougeplamuurd weëde. Noa ‘t drüege de moeer aafsjoere um alle oneffenhede d’roet te hoale, vlekke voetwirke en de rendjes aafplekke. Donoa kan daan eindelik ’t piensele beginne. Mar ieëtsje môt ich nog noa Amsterdam!

Hulptroepe in aantoch

D’r oavend van tevure vaar ich al noa ’t Hollendsj in. Murge kin ich daan op tied beginne. ’t Is nog vreug went vier bij ’t hoees aakome. Alles is vuurbereid dus kinne vieër direc beginne. Vuur gidder kamer zunt twieë maan besjikbaar. Doavuur woare hulptroepe opgeroape. Vrung en bekinde houwe zich aagemeld. En zoeë kin ’t gebure dat op ee gegeëve moment in 4 kamers tegelieek ach maan an ’t piensele woare. Good geregeld dus.

Heem aafmake

Twieë daag later bin ich wer heem en kan ich doa wieërgoa mit de kastekamer. Och dat werk is sinds gister kloar. De gordieene haange wer, d’r parketvloer is reengemakt en wer gecoat, de lamp hingt wer sjun an d’r plafong en noen kin och de nuij kleierkas kome. Die weët anger weëk gebrach. Doanoa hat de zieël wer effe rauw. ’t Piensele is vuurleupig gedoa. Ich gôn noen d’r buxus in d’r gaat opruume…

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.