Cultuur in Parksjtad: Petticoats en Cadillacs

In Landgraaf, Parkstad Plat, Verhalen door FaBePlaats een reactie

De vakans lupt op zie end, de mieëtste luu kome oeet alle winksjtrieëke van de welt, lekker oetgerust en soms och nog broeen verbrank teruuk noa heem. Wirk en sjoeël gunt wer beginne, mar vuurdat ’t zoewiet is weët hei en doa nog get cultuur gesjnoave.

Woa mot ich hin?

Vieër wille de vakans nog effe gezellig aafsjlete urgens in de umgeëving. De krant weët d’rbij gepakt en de evenementpagina van de regio weët opgezoch. Mar daan versjrekste dich. Nit ing mar veer pagina’s vol mit buurtfeste, exposities, concerte, inne joarmaat, wieën preuve in Rolduc, Sjlotmanifestatie Cultura Nova, ’t Bakkes i Rimburg, Wandele in Bingelroa, d’r Sjtoomtrein in Simpelveld. Uuveral is waal get te doeë. Doa weëtste nit good van. Vieër wille toch nog geer get doeë, mar woa motte vieër hin?

De Elvis-weëk

En daan vilt mie oog op inne flyer van ’t Theater Landgraaf. Die sjtarte ’t theaterzeizoen zoe wie ze dat al joare dunt mit inne boeëtemaat. Doa loate ze daan zieë wat d’r zoeë-al durch ’t joar in dat kling gezellig theater weët geprogrammeerd. Vieër zunt doa al dukker geweës, mar dit joar is ’t toch waal gans interessant. Ze hant ’t thema geënt op Rock & Roll en dat juus in de tied dat weët herdach dat d’r Elvis 40 joar geleie is gesjtorve. Tieën daag langk in ’t ganse land Elvis-manifestaties. D’r Boeëtemaat in Worbich sjpilt doa sjun op in. En ’t thema Petticoats en Cadillacs past doa precies bij.

Inne knalroeë Cadillac

De zon sjient, ’t is aagenaam werm en ’t beloaft inne sjunne daag te weëde. Iggesjmieërt en mit d’r sjtruuehôt op d’r kop teëge de zon sjtappe vieër in ozze klinge cabrio en vare mit inne umweg uuver Rimburg, woa vieër os op ’t terras van d’r Eck nog inne drinke, richting d’r Ouwe Maat i Worbich. Vieër wille geer mit de Eupening doa zieë, want vieër zunt nuijsjierig wat ze zich wer bedach hant. ’t Is al lestig um ee pleëtsjke vuur d’r auto te veenge, maar juus op tied kome vieër aa um te zieë wie d’r burgemeester in inne groeëte knalroeë oape Cadillac. Ee richtig sjlaagsjip mit sjwoar verchroomde bumpers vuur en achter. Deë auto blinkt wie nuij Op de achterbank zitte veer vrouwluu mit inne plak um de hoare. Ze zunt gekleid in inne kluurige petticoat en hat hoeëg hakkesjoon aa. Ze begeleide d’r burgemester noa d’r sjwatwit geblokte dansvloer. Deë môt d’r Boeëtemaat huu officieel eupene.

Rock en Roll

Ja en wat is sjunder went ’t fes daan begint mit inne medley van leedjes oeet deë ouwe rock en roll musical Grease. De lieërlinge van d’r musicalgroep van de theatersjoeël hant vuur de vakans ’t seizoen aafgesjloate mit ing oeetveuring van deë musical en noen loate ze nog ins ee paar van die prachtige leedjes huure. D’r dansgroep Locomotion lieët zich och van de betste kank zieë. Ze sjuuve, sjpreenge en drieëne en aaf en tou weët soegaar mit de vrouwluu geworpe. ’t Sjpettert d’r vanaaf.

Barbershop

Um d’r sfeer van de zestiger joare compleet te make is och nog inne richtige ouwerwetse barbier aagetrokke. Inne richtige ouwe kapperssjtoal sjteet in inne klinge noagemakde Barbershop. Doe waans dich in de joare vieftig-zestig. Zelf hat d’r kapper inne prachtige sjpitse sjnauts en inne baat. Sjun in ee wit jeske geet heë an d’r sjlaag. Doe mos geduld ha want deë is zieëker ing sjtond mit dich bezig, mar daan haste och get. Inne sjunne kop hoar vol mit d’r Brielcrème deë d’r kuuf good umhoeëg hult. Ee fes um te zieë. Vier hant dit jaor os vakans op ing sjun maneer kinne aafsjleete mit Petticoats en Cadilacs

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.