Werk in d’r gaat

In Landgraaf, Parkstad Plat, Verhalen door FaBe1 Reactie

Werk in dr gaat

D’r zoeëmer is wer volôp doa en dat betekent dat alles in d’r gaat gruit wie koeël. De zon houw al gezurgd vuur ee paar daag van temperature boave de 30°C. en och ee paar flinke reënbuie houwe aaf en touw d’r gaat platgesjlage. ’t Onkroet kunt tusje de sjting van de oprit en ’t terras umhoeëg en in ’t graas gruie de peëdsblômme, de mariablumkes en klieë wie koeël. Went ’t effe geet kroeep ich noen gidder daag ee sjtundje ronk in d’r border en onger de sjtruuk en de beum durch um al dat onkroet voet te hoale. Mar dat is pas ’t begin van ’t werk in d’r gaat.

inParkStad Advertentie

Nog mieë te doeë

’t is nit alling ’t onkroet dat gidder daag heller gruijt, mar och de conifere, de sjtruuk en de hek hant ’t op de heupe. Die zieste gidder daag groeëter gruie en dat betekent sjere, sjnoeie en oeetdunne. D’r buxus zit vol ongeziefer. Dat is dus einde verhoal. Die kin ich vuur ee groeët deel gans opruume. Vuurdeel is waal dat ich get minder hoof te sjere. Mar doa bliet is nog genog uuver um ins flink aa te pakke. Sommige sjtruuk en plante make waal inne meter of mieë nui hoot aa. De komende weëke hult d’r gaat mich waal van de sjtraot aaf.

Nui plante

Gidder joar zoeë in ’t midde en teëge ’t einde van ’t vuurjoar is d’r ee groeët aabod van frisj en kluurig good. De ieeshillige zunt heenge d’r ruk en de ieëtsjte blômpöt sjtunt alwer vol in blui. Mar doa kin nog get zoeëmergood d’rbij in de blômbek en d’r border. An ’t prieel hange al veer bek mit geraniums, op d’r dusj sjteet inne bak mit kroeepgood en get van die bont gekluurde pispötjes. Ich wil och nog get hedra en ee bietje sjun gekluurd good in d’r blômbak bij de vuurduur. Huu gon ich doavuur get hoale bij ’t gadecentrum. D’r krisboom deë nog in deë bak sjtông han ich al d’roeët gehold.

Noa ‘t gadecentrum

Huu motte vieër och op d’r twieëling passe. Dat weët wer inne gezellige, mar och enerverende daag. D’r Noah en d’r Ilja gunt geer boodsjappe mit os doeë en doarum neume vieër ze huu mit noa ’t gadecentrum. Ich wil nog get bellebumkes, viejuulkes en kroeëpgood hoale. En vuur ’t graas mot ich onkroetverdelger han. Bij ’t gadecentrum pakke vieër os ing boodsjappekar. D’r Noah wil die kar duije mar dan kunt d’r Ilja en deë zeët: ‘Ilja mot och duije’ En daan begint ‘t. De kar lupt nit lekker en die wil alle kante oeët, behalve die woa die twieë de kar hin wille han. D’r inne verdinkt daan d’r angere dat deë an de kar trukt. En daan kriege ze sjtriet ongeree. Oplossing: ich pak mich de kar an de vuurzie vas en trek ze doahin woa ich ze wil han. Probleem, opgelost.

Giderinne zieng ege keuze

Wentste zoeë durch ‘t gadecentrum lups dan witste soms nit woaste kieke môs. Doezende plante en plentjes, vol in de blui in alle klure van d’r reëgenboag. ‘Opa doa sjun blômme’ zeët d’r Noah en heë sjnapt direc inne pot fel oranje afrikane die heë in de kar wil zette. ‘Hei och sjun opa’ zeët d’r Ilja en hops, och deë hat och al get iggen heng en vuurdatste ’t wits ligkt de kar vol mit allerlei plante die ich nit nuuedig han. Todat vieër 4 plentjes vuur 5 euro zient sjtoa. Ich loat ze alletwieë twieë plentjes noa de kar breenge, ongertusje hoal ich dat wat ze zelf al in de kar hant gezat gauw d’roeët. Ze hant nieks in de gate en bij de kassa gekoame han ích precies wat ichzelf wool én inne tevreie twieëling.

Alles in d’r blômmebak

Heemgekoame mot alles nog in d’r blômmebak gezat weëde en daan hant die twieë hun zankbak-sjupkes nuuëdig, want ze wille helpe. Nou ja helpe, ronk d’r blômmebak is ’t ing ravaasj van sjwatte blômmedrek. Die hant vuur huu hun sjpass doaa gehad en ich, ich han nog genog werk in d’r gaat.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Eén reactie op “Werk in d’r gaat”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.