Ich han wer nui kleier en sjoon

In Kerkrade, Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

Doa sjtôn ich daan in de modezaak van d’r Gillekirke in Kirkroa. Noen mot ich zage dat ee bezeuk an ing modezaak vuur mich ging favoriete bezigheet is, mar noen is ’t is daan wer ins zoewiet…. Ich bin eindelik uuversjtag gegange en sjtôn nui bôkse te passe.

inParkStad Advertentie

De vuurbereiding

Al weëke van tevure weët ich vuurbereid op ’t moment dat ich nit langer de boot kin aafhoade. Dat begint al mit de boodsjap dat de bôks nit mieë reen te kriege is. Daan krien ich te hure dat ze vaal begint te weëde. Donoa is ’t model d’roet en oeeteindelik bliekt ze onge an de pieepe och te rafele. Ich han doa ga nit zoeveul las van want die bôks zit mich geweun wie gegoate en ich han egelik ga ging nui bôks nuëdig. Zoeë weët ich geestelik kloargesjtoomd um uuversjtag te goa.

Mieng valkoel

Vieër gunt waal ins dukker noa Kirkroa. Doa haste tenminste nog inne richtige bookhandeleer mit ing oeetgebreide collectie beuker. Gee kantoeermateriaal wie bij de Bruna, mar alling beuker. Beuker uuver kunst, good eëte, prima poëzie, keengerbeuker, culinaire beuker, thrillers, detectives en nit te vergeëte beuker uuver os ege sjtrieëk. Duks och nog in ’t plat gesjrieëve. Doa kin ich mich waal ummer ing sjtond good ammesere. Deë bookhnadeleer ligkt direc neëve d’r Gillekirke. En dat is nit gunstig want egelik is dat mieng valkoel. ‘Vieër zunt noen toch hei, zouwe vieër effe noa binne goa en ins kieke’, zeët mieng vrouw daan. Mar op ing of anger manneer blief ich mich verzette.

Dezelfde bôks toch aangesj

Ich han ummer get tied nuëdig um an nui deenger te wenne. Zoë och an nui kleier. Ing bôks die dich lekker zit en die zich good hat aagepast an die lieef doa wenste aa. ’t Is get wie ing twieëde hoeet um dich hin. En misjien ligkt doa waal d’r kern van mieng frustratie. Went mich ing bôks bevilt wil ich och geer zoeng zelfde kope went de ouw versjlieëte is. Al joare lank is de Gardeur mie lieëfmerk. Mar gidder kieër went ich zoeng zelfde bôks wil han is waal wer get aangesj dra wat mich nit aasjteet. ’t Doert daan wer ing ganse tied vuurdat zoeng bôks mich wer lekker zit.

Och mar ee nuij hëeme

Juus went ich dink dat vieër kloar zunt kunt de opmerking ‘Zouwe vieër och nog effe kieke vuur ee nui hëeme en ee jeske’ Mar dat han ich ga nit nuudig, ich han nog genog jeskes en de hëmes die in de kas hange. Die kan ich al bou nit mieë telle. En toch gôn ich wer mit en kroep ich ’t pashok in en oeet. Vuurdat ich ’t tot mich durchdringt bin ich och nog ee nuij kostuum an ’t passe. Went ’t daan mot kan ich beëter tougeëve en daan lek ich mich neer bij de situatie. In de vuurbereiding han ich waal al reëkening d’rmit gehoate dat ich mich sjoon mot aadoeë oane veters. Dat is gemekkelik mit al dat gepas.

Ee nuij model van d’r Floris

‘Bij die kleier hure egelik och nog ee paar hippe sjoon’ Dus óp noa d’r sjoonswinkel. Ee bietje wieërop hant ze van die sjun modern sjoon van d’r Floris. De allernuiste modelle in allerlei klure en motieve kinste doa kriege. Prachtige sjoon, mar och good an d’r priees. Mit nui sjoon is ’t egelik ‘t zelfde wie mit de bôks, die moste och ieëtsj ilope ten koste van ee paar bloare an de veut. Dat môt dan mar. Mar ich han mieng gaderobe noen eindelik wer ins get geactualiseerd. En ’t vuurdeel is dat ich zoeë wer vuur ing gans lang tied d’r vanaaf bin. Ich han wer nui kleier en sjoon. Ich bin verzurgd, en kan wer effe vuuroeet.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.