Vlaam en Toeët zunt ummer d’rbij

In Landgraaf, Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

Went inne hei bij os in de sjtrieëk get te doeë hat sjteet ummer waal vlaam op d’r dusj. Dat woar vreuger soeë en dat is noen nog ummer soeë. Vlaam krieste went inne joarig is, mit d’r namesdaag, mit de kirmis, op inne fesdaag mar och went inne kaffiedusj weët verzurgt bij ing begrafenis.

inParkStad Advertentie

Van de oma of van d’r bekker

Vreuger woeët d’r vlaam geweun heem gebakke. Bij os doog dat de oma. Die woeënet neëve os en went ins in ’t joar de bronk trok en ’t kirmis woar of went get aangesj in de familie te viere woar woeët ee paar daag van tevuure al begos mit bakke. En umdat de familie kot bijee woeënete woëet och gans veuel gebakke, want gidderinne kreeg waal ee paar sjtukker van giddere vlaam mit noa heem. ’t Woar juus alsof d’r vlaam van de oma lekkerder woar als deë van d’r bekker. Proemevlaam, riestevlaam, abrikoeëzevlaam, kroesjelevlaam, en gank zoeë mar durch. De kieësje vuur d’r kieësjevlaam koame oet d’r eege gaat. Deë boom droog soeëveuel dat vier d’r ganse winkter och nog kieësje oet de imaksglaazer koeëte eëte.

’t Lekkerste is de frisj gebakke toeët

D’r lekkerste vlaam ving ich nog ummer de zelfgebakke toeët. Die make vier noen nog altied. D’r pap hat ’t recept uuvergenoame van de oma. En wie ich nog heem woar woeëte gidder weëk ee sjtuk of veer toeëte gemakt mit appelvulling, abrikoeësepulp of arbeiesjem. Dat geet vlot. Menge mit de heng; meël, soeker, botter en get eier. Oeetrolle op de plaat, vulling d’ruuver, ruutjes d’rop en daan ing hoaf sjtond in d’r oave. Went de toeët daan frisch oeet d’r oave kunt en al get is aafgekeuld is d’r toeët nog ee bietje knoesperig. Daan is ze ’t lekkerste. Toeët weët och aangesj gesjneie wie geweune vlaam. Ging punte mar ’t leefst rechte sjtukker. En de sjtukker van d’r rank, mit ‘t kuuesjke die zint daan ’t allerlekkerste. Doa weët zich nog juus nit um gehouwe. Toeët kinste och langer bewaare wie geweune vlaam. En doarum weëde die duks op vuurroad gebakke. Heem an de binnezie van ee kuukekeske han ich ’t recept van de oma ophaange. Soms gef ich mich zelf och draa. Nog nit gidder weëk, mar dat kunt nog waal.

Teveuel vlaam is nit good

Teveuel vlaam is och nit good. Went ich vreuger op sjtap woar geweë en ich koam heem gong ich noeëts noa de frieteboeët. Sjwoarmatente goof ’t toen nog überhaupt nit. Mar went ich heem koam woar miene ieëtsjte gank noa ’t keske in de kuuëeke. Doa sjtong ummer waal inne aagesneije vlaam, of ing frisje toeët. En doa woeëte daan ee paar sjtuksjkes van gegeate. Ing kieër is mich dat nit good bekoame. Ich sjleep op d’r zulder, wiet voet van ’t huuske. Opins begint d’r vlaam mich te bewirke. Deë wool truuk. Tied um noa d’r wc te renne woar d’r nit mieë. Daan mar de vinster oeet. Gelukkig dat ginne oonge uuver de sjtroat langsleep. Mar ’t kletterde waal op d’r luifel van de vuurduur. D’r pap dea hoeët dat sjandaal en deë gong ins kieke. Oetgereëkend vanoeet de badkamervinster sjtook dea d’r kop noa boeëte. En ing etaasj hoeëger hong ich oet ’t vinster. Sieste ‘t al vuur dich wat sjtong te gebure. Ich han doa zelf nit veuel va gemerkt, mar dat deë d’r kop nog noeëts soeë vlot hat iggetrokke maag duudelik sieë.

Ravaasj

D’r aangere daag wie ich mit inne dieke kop oonge an d’r dusj zoot koam d’r pap bis bij mich, hult siene kop vuur mie gezich en zeët ‘Hei ruuk ins….!!!’ Ich hou ’t ieëtsj nieks in de gate. Mar toen begos ’t toch tot mich durch te dreenge. Ich keek hem ins vuurzichtig aa en zoog dat sieng oge twienkelde. Same hant vier toen gelache. Noa ee paar tasse sjwatte kaffie bin ich toen mar boeëte ins goa kieke noa wat vuur ravaasj ich houw aagerich. Ee bietje besjaamd han ich mich toen inne emmer water gepakt en d’r luifel, de vuurduur en d’r sjtoep gepoetst. ‘t Vinster van de sjloapkamer han ich vanaaf toen alling nog mar gebroekt vuur frisje lof. Van d’r vlaam kan ich nog ummer nit aafblieeve. Gidder weëk hant vier nog waal vlaam in hoeës en soms bak ich zelf nog ing toeët mit ’t oad recept van de oma.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.