Pinkpop is vuurbij alles is wer paletti

In Landgraaf, Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

Ich vaar heem de oprit aaf en parkeer d’r auto vuur de duur van de garaasj. Ich han juus d’r twieëling van ozze Tom noa heem gebrach. Ze hant veer daag en drei üvernachtinge bij os gelogeerd. Dat is ee fes vuur die twieë jonge geweë. Vuur os woar ’t inne aasjlaag op os conditie. Ze hant os de boeet op d’r kop gezat en och in d’r gaat hant ze zich richtig kinne oeetloate. Vieër hant ’t geer gedoa, mar noen zunt ze wer heem in hun ege vertrouwde umgeëving. Os anger logees ozze Paul mit zieng vrundin zunt gisteroavend alwer teruuk noa Amsterdam gevare.

inParkStad Advertentie

D’r Crewcamping

Pinkstere is traditiegetrouw ’t weekend va Pinkpop in Landgraaf. Ozze Tom huuët al joarelang tot d’r vaste ‘inventaris’ vuur ee paar daag en doadurch is heë intensief betrokke bij de leiding van de camping van de ‘crew’ zag mar de gasthere en gastvrouwe van os oudste popfestival. Ja, en wenste dan vuur ee paar daag zoe baantje has krieste och ee sjtuk verantwoordelikheet um die paar honderd vrijwilligers vuur drei – veer daag en nachte op te vange, onger te breenge en te verzurge op inne sjpeciaal doavuur igerichte camping kot bij ’t festivalterrein. Dat betekent och daag en nach paraat sjtoa. Van sjloape kunt daan nit veuel terech en de paar sjtond dat heë daan toch onger de wol geet hat heë diek nuuëdig.

Logere

Wenste daan inne twieëling has van juus drei en ee haof joar, daan witste datste leëve in de boeet has en dat ’t gee moment ruiïg is, dus woeëte die twieë vuur ee paar daag ongergebrach. Ieëtsje bij de Oma in Mastreech en doanoa nog ee paar daag bij os in Landgraaf. Zoaterdigmiddig sjtonge ze vuur de duur, mit ee groeët koffer, ing sjwoar tesj en hun knoeveldeëre onger d’r erm. Zonnebril op de naas, nuij sandale an de veut en inne breie lach ronk d’r monk. Zoë te zieë houwe zin d’rin en vieër natuurlik och. Ee paar sjtond later koame de volgende logees gans oeet Amsterdam. Vuur die twieë woar os logeerkamer gans opnui opgeknapt en iggericht.

Eëte en drinke

Vieër woare good vuurbereid, tenminste vieër houwe genog eëte en drinke iggesjlage um mit zes maan drei daag lank durch te kome. Te beginne op vrieëdigoavend. D’r Paul mit vrundin en nog inne handbalvrunk zouwe de ieëtsjte nachsjiech drieëne op d’r crewcamping, mar vuurdat die doa-aa begoste houw ich nog frisje witte en greune sjpargel mit sjink en sjwelmenkes – dat zunt krieleëpelkes in de sjaal – gekokt mit doauuverhin ing zelfgemakde herlik dieke sjpargelsaus. Doabij nog inne sjunne witte Riesling Morel oeet de Pfalz. Die hant dus nog effe kinne genete vuurdat ze an ing lang nachsjiech van 12 sjtond begoste.

Kieke op de camping

Durchdat d’r Tom in de leiding van d’r crewcamping zit houw deë och inne sjpeciale durchloatpas. Doamit kos heë mit d’r auto gans bis an d’r camping vare. Op zoaterdigmiddig kunt opins ee ‘appje’ durch mit de vroag: ‘Kome die twieë van mich dizzemiddig nog effe noa d’r camping? Daan han ich ze och wer effe gezieë.’ En op zoe moment kunt zoene durchloatpas gans erg good van pas. Oane probleme koame ze durch en doa lepe ze, in de zon uuver d’r camping. Ze hant zich doa de oge oeet d’r kop gekieëke want dat houwe ze nog noeëts gezieë.

Aafgelope

Pinkpop is vuurbij, boeete reëgent ‘t, de bedwesj is gedoa, de keengerbedjes iggeklapt en de logeerkamers wer opgruumd. Op ee paar eier noa, zunt vieër durch ozze vuurroad extra eëte en drinke hin. Huu kin ich de boodsjappe wer op twieë maan aafsjtumme. De keenger zunt wer heem aafgelieëverd. Langzaam kieert de rauw in hoees teruuk en pakt gidderinne wer d’r gank van alledaag op. Ich kroeep zelf heenge miene compjoeeter en begin te sjrieve. Alles is wer paletti.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.