Deereleefde geet soms erg wiet

In Landgraaf, Parkstad Plat, Verhalen door FaBePlaats een reactie

Doa kunt wer inne aa …… Giddere daag soms twieë, drei kieër kome ze langs op weg noa d’r Ekebusj ee prachtig sjtuksjke oeetloopgebied an d’r rank van de wieëk woa ich woeën. Ee Walhalla um te wandele vuur gidderinne deë doa in de buuet wònt, behalve vuur luu die floep hant vuur hung. Ich han ins geteld en daan kom ich oeet op ongeveer drei-en-twintig hung die per daag vuurbijkome. Soms zoegaar drei versjillende soarte an ing lieng.

inParkStad Advertentie

Alle moate en soarte

Sjun an inne lere reem of an zoeng rollieng van vieftieën meter, kome ze vuurbij. Groeëte en kling hung, ouw en jong dere, sjun en lieëlikke. Ich zien dageliks inne vregge keffer, inne naksje teckel, inne Duutsje Piencher, inne lankheurige terrier en weeet ich wieveuel soarte ’t nog gieëft vuurbijkome. Inne inkeling hat nog mar inne honk. Veul luu hant twieë of soms zelfs nog mieë van die keutere. Nieks vuur mich, die sjtinkerij en die hoare durch de ganse boeet. Ich han egelik ga nieks mit vieë iggen hoees. Huugstens inne goodvusj in zoene ronge komp en vuur de res zien en huur ich dere ’t leefste in hun ege umgeëving geweun in ’t veld, de loch of in d’r busj.

Ee plestiek buulke vuur d’r kuttel

Went ze d’r honk daan gunt oeetloate hingt boave an de lieng ee plestiek kuttelebuulke vasgeknupt. Ich gebroeek die tuutjes normaal gesjproake vuur de botterhamme mar ze zunt sjieenbaar och gesjikt um hongskuttele d’rin te doeë went d’r honk gesjieëte hat. Noen verdink ich sommige luu d’rvaan dat die ummer ‘tzelfde tuutje an de lieng hant haange. Ee paar daag geleie nog loog opins wer inne hoop bij mich vure op d’r sjtoep. Dat is nit de ieëtsjte kieër. Lets loog zoegaar inne hoop midde op d’r graasplei vuur ’t hoees. ’t Mieëts ergerlik ving ich dat ’t ‘baasje’ daan och nog durchlupt alsof heë nieks gezieë hat. Missjien mot ich zoeë-inne mar ins noalope en doa miene ege kuttel vuur de duur legke. Gelukkig gebroeeke de mieëtste luu dat plestiek tuutje woavuur ’t bedoeld is.

D’r waakhonk van de buurvrouw

De buurvrouw die hat inne waakhonk. Wenste bij heur get kot bij de vuurduur kuns sjleet deë direc aa. En wie! Ich han doa ee heilig respect vuur, of misjien is ’t waal floep. Went deë begint te bletsje liekt ‘t waal of deë dich zoeë bij d’r hoas wil sjnappe, zoeë geet deë tekieër. Juus wie ich, han ich doa al luu zieë voetlope, nog vuurdat de duur woeët oapegemakt. Mar wat mich noa ee tiedje opvool woar dat ich doa noeëts inne honk zoog. De buurvrouw geet och noeets wandele mit d’r honk. En toen vool mich op ee gegeëve moment och op dat deë honk ummer op precies dezelfde maneer bletsjet. Doa kloppet get nit. En al gauw koam ich d’rachter dat die gar ginne richtige honk hat. Deë honk woeët op aafsjand bedeend. Geweun mit inne beweëginsmelder deë woar iggesjteld op ‘bezeuk’ an de vuurduur. Went doa inne inbreëker al get zouw wille, daan bedinkt deë zich nog waal ins, want sjtel dich vuur! Gef mich mar geweun ’t sjandaal van mieng alarminstallatie.

Genete vanoeet miene voele sjtool

Umdat vieër zoe kot bij d’r busj woeëne kome duks van allerlei dere en vüegel vuurbij. ’t Is prachtig went ich s’murgens en teëge d’r oavend de eekheurkes durch de beum zien sjpreenge en in d’r gaat hunne winktervuurroad versjtoppe. Ich vrui mich gidder joar opnui went op werm zoeemeroavende inne vos geweun bij os durch d’r gaat lupt of went inne das zich hat verlope. En wat is ’t sjun wenste de vüegel huurs fleute of inne reiger zies uuvervlege en lande op ’t daak van de bure die inne groeëte vieever in d’r gaat hant. Ich zien en huur de musje wer, de sjwatköpkes en de goodvink, de meëlinge die hun nes bouwe in de hoeëg dennebeum of in de hek. Dat sjpilt zich allemoal geweun aaf bij os in d’r gaat. Ich han ’t good en hoof nit twieë, drei kieër per daag mit aageliengde honk d’rop oeet. Ooch hoof ich nieks te regele went ich nit doa bin en hoof och nit op hongstraining te goa. Ich geneet geweun vanoeet miene voele sjtool.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.