Opgeruumd sjteet netjes

In Landgraaf, Parkstad Plat, Verhalen door FaBePlaats een reactie

Opgeruumd sjteet netjes

Hieëmelvaatsdaag woar dit joar ’t begin van ee paar sjun , zonnig werm daag en vuur veuel luu och ee paar daag extra vrij. Daan is de verleiding erg groeët um ins ee lang weekend d’op oeet te goa. Van de anger zie zunt ‘t och van die daag datste heem ee ‘project’ kins aapakke. Dus vuur os dit jaor gee extra lang sjun weekend urgens in ee kling hotel in ing sjun busjrieeke umgeëving. Dis kieër nit ee paar daag genete van ’t good weer, lekker eëte en ee sjun glaas wieen, neë, dit joar gebroeke vieër die paar daag um ins get op te ruume.

inParkStad Advertentie

Vieër make inne plaan

’t Is allemoal begonne wie ee paar mond geleie ’t idee ontsjtong um os kaste- sjtrieëk- en kleierkamer te goa inrichte als sjloap- en logeerkamer. Egelik woar dat in de loop van de tied, zoe bietje ing verzamelkamer gewoeëde vuur alles watste ‘effe’ oeet de heng wools zette. Dus, woeët ieëtsj nog mar ins good noagedach te beginne mit wat vieër noen egelik precies wole. Doe kins die kamer leëgmake, opruume en ee bed doa neerzette: kloar… Mar zoe zit ích nit inee. ‘Wenn schon, denn schon’ is mie motto. Went vieër doa get sjuns van wole make, daan zou ieëtsj ins rigoreus opgeruumd motte weëde en doanoa inne plaan make.

Kaste leëgmake

Op al os kamers sjtunt groeëte kleierkaste. In totaal ongeveer 8,5 meter kast. Doabij sjteet och nog urgens ee kleier-rek van inne meter. Alles hingt en ligkt pratsjhagelevol. Al die joare dachte vieër dat die kleier, bokse, jeskes, bluuskes, sjoon, ongergood, bed- en badwesj, dusjlakes en weet ich wat nog allenui nuudig woar och al houwe vieër ‘t al joare nit mieë iggen heng gehad en gebroekt. Zouwe vieër ooit ing logeerkamer wille realisere, daan moeët ieëtsj ins good opgeruumd weëde. Alle kaste leëgmake, sortere en opnui ikroame, mar daan waal onger de vuurwaarde dat ing van die veer kleierkaste nit mieë teruuk-koam.

Nog mieë opruume

Mar wenste daan eemoal begins, daan kome och anger ideeë op, mit anger weued; wenste toch eemoal bezig bis, kan och de anger bewaarkamer aagepakt weëde. Zonnebank d’roeet, ouw rammelende kas d’roeet en vervaange, kleier opruume en sortere, d’r witkwas langs de moer en d’r plafong, nuij gordieene, d’r sjroeber uuver d’r vloer, get legkplanke an de moeer en gank zoee nog mar effe durch. Van ’t ee koam ’t anger en vieër hant ’t gewete, mar ’t is os gelukt. Mit dat wat vieër voetdunt kinne vieër nog gans get luu ee plezeer doeë.

Mit aanhangwaan noa ut milieupark

Doa onsjteet och nog inne ganse berg prul woa nieks mieë mit gedoa kin weëde. Daan moste noa ’t milieupark en umdat ’t zoeveuel is, weët inne auto mit trekhoak gesjarted en inne aahangwaan iggehuurd. Doa kin zieëker alles d’rin. Boeete um ’t hoees han ich och nog vanalles vanoeet ’t sjtandpunt ‘ich kin dat nog waal ins gebroeke’ erumligke, mar och deë prul sjteet al ee paar joar ongebroekt te verpietere. Oad gesjiieër, inne ouwe graasmasjieng, ee paar kapotte sjteul, aafvalhoot woaste nieks mieë mit kins, inne berg plestieke blompöt, alles kin noen voet. Ozze zoeën kriet ing nuij bank in de kamer dus de ouw geet och op d’r anhenger. En doa sjtunt vieër noen in de rij bij ’t milieupark, want nit alling vieër, hoaf Parsjtad houw zich bedach um dit lang weekend te gebroeke um op te ruume. Nog ee sjtuk of ach vòlgelane auto’s mit en oane anhenger sjtunt vuur os te wade. Nog ee hoaf sjtundje en daan zunt vieër eindelik zoewiet. Heem is wer plaatsj um te oame. De logeerkamer is gans kloar, de ieëtsjte gaste zunt aagemeld en binnekot begin ich an de res. Opgeruumd sjteet netjes.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.