Ummer bezig

In Landgraaf, Parkstad Plat, Verhalen door FaBePlaats een reactie

Donnestig is bij os d’r daag van ’t poetse. Daan geet van onge bis boave d’r sjtubdook, d’r bessem, d’r nate loemel en d’r sjtofzuiger durch de boeet. Dat dunt vieër nit allenui zelf. Vuur ee groeët deel hant vieër die verantwoordelijkheet doavuur in de heng van os ‘interieurverzurgster’ gelag. Giddere donnesjtig ummer ’s murgens um ach oeer precies meldt die zich. Vieër motte zurge dat vieër daan kloar zunt mit ’t ontbijt en de tsiedonk want went die doa is wil die och direk d’ran. Durchbreëk nit de routine, want daan is d’r bok vet.

inParkStad Advertentie

Noen kunt die al diek twelf joar gidder weëk noa os en numt die os zoeë ee sjtuksjke van ’t hoeeshouwe oeet gen heng tenminste wat ’t poetse betruft. Nit dat ze ’t ganse hoees deed, mar mit de gow kamer, de kuueke, d’r gank en doa umhin get aaleupgeng hat die de heng vol.

Mieng bijdrage lieëver ich in d’r gaat

Zelf lieëver ich och mieng bijdrage an os hoeeshouwe, mar daan ’t leefste boeete um ’t hoes en in d’r gaat. Zieëker noen wie ’t vuurjoar zich hei en doa wer durch ’t graas umhoeëg duijt. A propos graas, dat is ing kriem vuur mich. Went ich doahin kiek zakt mich d’r mood in de sjoon. Tusje al ’t greun durg sjpreenge hei en doa ee paar graassjpietjes umhoeëg, de res is mos. Gidder joar opnui erger ich mich doa och nog greun aa.

Gidder joar opnui erger ich mich doa och nog greun aa

Kalk, mes, verticutere, onkroeedverdelger uur kent dat waal. Mar went daan de temperatuur sjtieegt en de zon zich get mieë lieët zieë, daan sjpringt mie hats wer oape. Dan vruij ich mich op ’t vuurjoar en de zoeëmer.

Nieks doeë is nog ummer ging optie

Mar ’t is nit alling d’r gaat. Ich han ongertusje och inne leëftied beriekt woadurch ich noen ege baas bin en kin doeë en loate wat ich wil, dat wil zage in ieder geval zoelang wie ich nog alling heem bin. Miene eengel hat nog ee paar joar vuur de boeg en dat bringt mich in die gelukkige umsjtendigheet. Ich kin noen al mieng hobbies botviere. Tenminste dat houw ich mich gedach wie ich mit pensioeën gong. Vanaaf d’r ieëtsjte daag begoste ze al an mich te trekke. Of ich nit in ’t besjtuur wool kome van de harmenie, of vuurzitter van ’t theater wool weëde, of zenger bij d’r mansluukoeër. Ze vroge mich vuur vrijwilliger bij kirk en besjtuurlid bij d’r gedichtekloep. En daan sjteeste doa. Nieks doeë is nog ummer ging optie. Dus bin ich hei en doa nog an get verreins geboonge en die hoate mich waal van de sjtroat.

Oetleëve in de kuuëke

Richtig botviere kin ich mich in de kuuëke. Lekker en oeetgebreid eëte vuurbereide en kloarmake en nui gerechte ontdekke en dat gecombineerd mit miene wieenkloep makt ’t pleëtje compleet. En ’t leefste dele vieër die passie mit gow vrung. Zoe noen en daan koak ich doarum get mieë. Ins in de drei mond weët mit ee paar vrung bij inne van os heem gekokt. Dan zeuke vieër os ee sjun thema oeet en daan same an d’r sjlaag. Vurigge weëk hant vuur ing complete Thai-moaltied gemakt. Vieër hant os de veengere d’ra aafgelekt. Mar aaf en tou verwenne vuur os och mit ee good restaurant vuur inne lekkere lunch of ee oeetgebreid diner.

En och nog ee rundje um de kirk

Went ich daan nit mit mieng hobbies of verreins bezig bin, lot ich mich och nog waal ins los an de wesj of poets ich os sjloap- en badverdieping. Ich repareer ee kapot sjlot, wieks de sjoon, poets d’r auto, keer ’t terras, pluk de kieësje of don de boodjsappe. En went ich daan nog get tied uuver han, sjnap ich mich d’r fiets vuur ee rundje um de kirk, want och de gezonkheet mot ongerhoate weëde.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.