Trein kieke

In Landgraaf, Verhalen door FaBePlaats een reactie

Trein Kieke - Foto: Maurits90

Aafgelope weëk, op inne daag dat de zon zich wer ins effe durch de wolke duide, bin ich mit d’r twieëling, d’r Noah en d’r Ilja, goa wandele. Vieër dônt dat waal dukker, mar ’t is bijna altied ’t zelfde rundje. Vieër woeëne vieef minute van ’t sjpoor en ‘t sjtation va Landgraaf vandaan en vanoet d’r gaat hure vieër zoeë gidder kwarteer waal d’r Arriva-trein langsgoa. Vuur de jonge hat d’r  trein get magisch. 

inParkStad Advertentie

Wat dat is kin ich nit richtig aageëve, mar gidder kieër went d’r twieëling ’t belsignaal van de sjlaagbeum an d’r uuvergank bij d’r Sjwatsemiggerweg  huuet beginne die te sjpreenge en te rope: ‘Trein… jaa…. trrrein, Opa trrrrein’. ’t Is ing sjpass um te zieë wat vuur plezeer die hant alling al went ze de bel van de sjpoorbeum huure. Ja, en daan kunste och nit dronger oeet um och noa d’r trein te goa kieke. En noen bin ich mit die twieë regelmatig op ’t perron van d’r Sjeet te veenge. En ’t is giddesj kieër ee fes um dat mit te make. En huu is wer zoene daag dat ze wille goa kieke.

Hank i hank de sjtroat aaf

Links en rechts va mich, hank i hank lope vieër de sjtroat aaf. Went vieër daan d’r drieën umgunt en ’t sjpoor al te zieë is, beginne ze an mich te trekke en te rieete. En wat deeste daan, daan lupste get flotter. Mar went zie daan och nog d’r trein hure aakome, is d’r gee hoate mieë aa. ‘Ooh ooh… doa is d’r trein….. ooh, koom opa…renne’  want ze wille nieks misse. Aagekoame op ’t perron zient ze daan de luu in- en oeetsjtappe oeet d’r trein deë van Kirkroa aaf kunt. Vol ontzag kieke ze op noa dat vuur hun gigantisch gevaarte dat langzaam sjtopt precies op de plek woa ze sjtond. Ich sjtap daan gans vuura in mit die twieë en loop durch d’r trein bis de volgende duur woa vieër wer oeet d’r trein sjtappe, juus vuurdat deë wer geet vertrekke. Ee bietje sjui en verleëge kieke ze ronk, mar ze veenge ’t och gans sjpannend.

Doa isse wer d’r trrrein

Ongertusje is och gidderinne iggesjtapt en sjtunt viër op ’t perron. De dure gunt wer tou en daan begint d’r trein langzaam te vare, richting Heële noagekieëke durch twieë kling jonge. Ze winke nog effe. Vieër lope noen vanaaf perron 3 noa perron 1, want doa kunt uuver ee paar minute d’r Duutsje trein oeet Heële deë noa Herzogenrath vieët. En daan beginne och alwer de belle te rinkele en kome de sjlaagbeum eraaf. Oeet inne monk rope ze ‘Jaaaa… doa isse wer d’r trrrein…’ En ze duije d’r kop tusje de sjpieële van ’t sjtanketsel durch um mar nieks te misse. Mar och deë trein bliet mar effe sjtoa en vertruk wer flot richting Egelse en Haander noa Duutsjland. Wer teruuk lopend kome vieër uuver perron 2. Vieër hove nit lang te wade want doa kunt d’r trein vanoeet Heële noa Kirkroa wer aagevare. ’t Sjpelke mit de belle, de roeë knipperlamp en de sjlaagbeum weët wer aafgedrieënd.

Murge gont vieër wer

Noen is ’t tied um wer noa de Oma te goa. Mar dat hou ich gedach. Die twieë houwe d’r sjmaak te pakke. ‘Opa, bank zitte’ zeët d’r Ilja en heë klumpt direc al in ’t uuverdekte sjoelhuuske op de bank. ‘Kunt nog trein’ zeët heë uuvertuugd.  Mar ee paar minute later, wie nog ummer ginne trein te zieë woar: ‘Opa, trein voet…!’ doabij kiekt heë ee bietje dreuvig. Mar, ‘t doeret dem geweun te lang. Vieer lope op heem aa. Doa aagekomae pakke ze zich d’r hote sjpieëlgoodtrein. ‘Murge gont vieër wer noa d’r trein, daan gunt vieër d’rin vare en de oma geet daan och mit.

Foto: Maurits90

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.