Sjun poëzie

In Parkstad Plat, Poëzie, Verhalen door FaBePlaats een reactie

D’r zaal van ’t kling, intieme en gezellig Theater Landgraaf is bezat tot op de allerlestste plaatsj. Sommige luj motte soegaar  blieeve sjtoa. Direc vuur de bühne zitte en ligke keenger op, in en tussje inne berg van kussens en zitzek.  Ze kieke aa teëge ‘t durch sjwatte gordieene umgeëve podium. Links en rechts hange in sjwoar wit contrast anee vastgemakde keengerheng en maskers van keengergezichte, gemakt van verbandgieps. Vuurop d’r rank van ‘t podium, sjtund en ligke in ing lang ketting en in allerlei sjtande tieëntalle witte heng, och va gieps gemakt. Get blauw en zacht wit leeg gieëft d’r indruk van ee mystiek beweëge. Traag drieëne de haangende figure in d’r zachte lofsjtroom ronk.  Alsof die heng en die maskers os get wille vertelle, os urgens op probere te attendere. 

inParkStad Advertentie

Ram oeet d’r kop

Daan geet ’t leeg in d’r zaal langzaam oeet. ’t Weët sjtil in d’r zaal, ee nuijsjierig aafwade wat kome geet. Doe veuls de sjpanning. Vanachter oeet de coulisse kunt ee jonk meëdje opgelope.  Lank bijee gebonge blonde hoare, ee ruig T-shirt en ing sjpijkerboks mit leueker op de kneie.  Tatoos op de erm alsof ’t lang mouwe zunt,  ing hote kis in de heng.  Ronkkiekend alsof ’t noa get op zeuk is lupt ’t noa vuure. Doa geet ’t op de kis zitte en begint ee bietje verveëld zach d’rop te trommele. Langzaam weët dat heller en indringender. Vanoeet ’t pubkliek in d’r zaal kunt opins inne lange sjmaale jong mit sjpreengerig hoar in ee soort knot bijee op d’r kop opgelope, sjpits gezich, inne vrundliche oape blik. Heë lupt noa d’r microfoon en geet d’r vuur sjtoa. Ongertusje kunt, och oeet d’r zaal vanaaf de aanger zie seerlik beweëgend ee jonk meëdje ’t podium op. En daan begint ‘t. ’t Geroffel op de kis sjwelt aa en zakt wer voet. D’r dichter begint ee gedicht ram oeet d’r kop vuur te drage, en achter hem op ’t podium weët gedanst op ’t ritme van de tekst en de kis. De revue is begonne.

Wie richtige acteurs

De keenger die huu op ’t podium sjtunt hant ing richtige Mastercalss heenge d’r ruk. Doa hant ze gelieërt wie ze hun ege gesjrieëve gedich motte vuurdrage. Zelfverzieëkerd opkome, duudelik mar vuural och rustig kalle en nit aafraffele, nit  dom laache, nit alling op de tekst kieke mar och ins noa d’r zaal in en daan natuurlik och ’t in ontvangst neume van ’t applaus van ’t publiek mit ing deepe buiging. Ze weëde aagekondigd durch ing richtige presentatrice en doa kunt d’r ieëtsjte al gauw gevolgd durch mieë keenger.  Wie richtige acteurs sjtunt ze in de sjieenwerpers. Doe kins zieë dat die geoefend hant.

Sjpontaan mitklatsche

Went ee sjtuk of vieef keenger hun gedich hant vuurgeleëze kunt wer ee intermezzo. De danseresse van Slide-Dance sjtunt al nerveus heenge de coulisse te wade. Daan wie inne wervelwink vlege ze ’t podium op. Precies in ’t zelfde ritme en de gelieeke beweëging. Sjprietzig en vroeë sjtrale ze vruit en sjpass oeet. D’r zaal begint op ’t ritme van de moeziek sjpontaan mit te klatsche.  Dat sjtimuleert die meëdjes op de bühne nog mieë. De sjtimmung zit good d’rin.

Wervelende poëzierevue

Zoeë weëde sjun gedichte, moeziek en dans aafgewesseld in ing wervelende poëzierevue. D’r bomvolle zaal hat genoate van ee sjtuksjke cultuur van hoeëg niveau, gebrach durch ganse geweun keenger.  Vanoavend woar ‘t:

Sjpieële mit de taal durch gedichte zelf te make en vuur te drage.
Sjpieële mit taal durch beweëging van heng, veut, erm en bing.
Sjpielëe mit taal in sjun leedjes um noa te loestere
Sjpieële mit taal woar op dizze oavend kunst; ‘t woar richtige, sjun poëzie.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.