Loat d’r zoeëmer mar kome!

In Landgraaf, Parkstad Plat, Verhalen door FaBePlaats een reactie

‘t is alwer zoewiet. De zon duit zich giddere daag get mieë durch de wolke en wermt de eëd wer op. Tusje de sjting van de opvaat zieste alwer ’t onkroeed opkome en tusje al ’t mos durch begint ‘t graas och alwer te gruie. Uuveraal meldt ’t vuurjoar zich wer. Ich han ’t geveul dat ’t nog maar ee paar daag geleie is dat ich de blaar van d’r herfst han opgeruumd en noen mot ich alwer an d’r bak. De verdruuegde broeen blomme van de hortensia motte nog droeet gesnjeie weëde, de blaar die zunt blieve ligke weëde bijeegekeerd, ’t onkroet weët sjprietje vuur sjprieteje oeet de eëd gebutteld en d’r border mot los gemakt weëde. ’t Is de tied um d’r sjtaal wer oape te werpe um ’t gadegesjieër in gereedheet te breenge.

inParkStad Advertentie

Mieë mos wie graas

Miene gaat is van inne umvang deë ich nit in inne daag aakin. Deë is get groeët an ’t weëde. Doarum han ich d’r gaat iggedild in ee aantal dele die um de buuet weëde aagepakt. Zoeë han ich systeem gebrach in ’t ongerhoat. Alles bijee bin ich daan in ongeveer twintig sjtond, verdild uuver twieë weëke, gans ronk. En ’t graas vrieëgt nog ins extra energie. Dat begint al in d’r winkter mit kalk en went ’t vuurjoar daan kunt geet ’t pas richtig los; verticutere, meste, onkroet, twieë kieër per weëk graas aafdoeë, ’t huurt nit op. En ’t mieëts frustrerende is dat ’t nog ummer nit good oeetziet, um nog mar te sjwieege uuver mieng poginge um ee sjun, greun, glad, biljartlake d’rvaan te make. Noa al die joare nog ummer mieë mos wie graas en dat huurt mar nit op mit gruije.

De kneie kapot

Vurrige weëk woar de oprit an de buurt. De zeuetjes van d’r grutse en d’r sjunste boom in d’r ganse gaat, inne roeë blad dragende Canadese eek, hant zich in d’r herfst in ’t graas, in d’r border, op ’t terras en tusje de vooge van de sjting van de oprit vasgezat en die beginne noen te sjeete. Uuveraal kome van die kling beumkes umhoeëg. ’t Is ee pokkewerk um die voet te krieëge oane rotzooi d’rop te sjpuite. Mar ich han wer gewonne. De kneie kapot, kratse op de erm van onger de sjtruuk kroepe en sjtonde gesjravel en gekuum wieër.

Vol gft-kiebele

Huu begin ich heenge-um. ’t Graas han ich ee paar daag geleie vuur de ieëtsjte kieër dit joar wer aafgedoa. ’t Begin van ee weëkeliks ritueel. Ich loop ins ronk en zien dat van alles op sjpreenge sjteet. D’r witte sering zit vol van opkomende blomme. De geël kluur van narcisse en de vol blui van d’r forsitia lache dich aa. Blauw druufkes, paarse en witte hei en azalea’s in allerlei kluure dene zich aa. Langzaam krien ich wer richtige zin um al dat sjuns good te verzurge. Dat is och waal nuuedig, want tusje al dat sjuns gruit in d’r border ‘t onkroeet wie koeël. Bijna gee beginne aa, mar ich werp mich op de kneie en begin wer, meter vuur meter. En ’t weët ummer sjunder. Vuur de poasjdaag mot ’t wer oeetzieë wie in ee kling park. En de gft-kiebele die zunt wer bis an d’r rank vol.

’t Boeeteleëve kin beginne

Anger weëk is daan ’t terras an de buuet. De terrassjteul kinne oeet d’r plestiek. Aafwesje en ronk d’r dusj. D’r oleander deë vurrig joar zoe oeetbundig gebluit hat kin noen och oeet ’t gadehuuske teruuk op zieng plaatsj op ’t terras. Ich bin benuid of deë dit joar och wer zoee sjun geet pronke. De zonneperpluus kinne in d’r sjtender gezat weëde. Ich vruij mich wer op ’t boeeteleëve, de sjun daag van ’t vuurjoar, de lang oavende van d’r zoeëmer in d’r sjieëm onge d’r parasol, same mit keenger en vrung genete van inne lekkere barbecue, ee good glaas wieen of ee sjpannend book. Ich mot mich in ’t vuurjoar ummer effe d’ruuverhin zette, mar went ich ‘t eemoal te pakke han, daan kin d’r gaat mich nit groeët genog zieë. Loat d’r zoeëmer mar kome.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.