Vasteloavendsgedanke: vuur de ege duur kere of erm in erm?

In Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Parkstad Plat, Verhalen door FaBePlaats een reactie

Blauw Sjuut klaar voor de Togh

Gans Limburg sjteet de komende daag wer op d’r kop. En och hei bij os in Parksjtad kinne se get d’rvaan. Went ich s’murgens de tziedonk oapesjlôn daan hoof ich nit wiet te blare um te leëze wie in de rubriek ‘Vasteloavend’, prominent ’t letste nuijs uuver allerlei vastloavendszake weët bericht. Kling of groeët, mit of oane foto, sjpassig of serieus, ’t sjteet allenui in de krant. Nui prinse en prinsesse die weëde geproclameerd, sitzunge die weëde georganiseerd, Scepters die geklauwd weëde, De kirke die ing vastloavendsmès organisere mit sjpasskapel en verkleide parochiane, ’t Leedjesconcours, d’r vastloavendsposter, de perikele en natuurlik och de optochte in al hun bonte klure.

inParkStad Advertentie

Vuur de ege duur kere

Ongetwiefeld zal dit joar de herindeling va Parksjtad ee prominent en heikel thema zieë. D’r politiek in Landgraaf hat zich al viees in de kaat loate kieke en lieët ing kans vuur oape goal ligke. De jong luu hant ’t noakieke, die trekke, mit pieng in ’t hats, hei voet. Blieekbaar is nit d’r  toekoms van de volgende generaties belangrieek, mar vuural ’t perseunlik belang va ee paar sjwalkende, noa pluche hunkerende politieke vazalle van de macht. Vieër zalle ’t ongetwiefeld zieë in de optochte van Heële en Landgraaf. Ich dink doabij daan an d’r teloorgank van ’t sjwumbad en d’r sjtriet bij de luu. D’r Prins va Broenssum zal ongetwieefeld blauw petjes mit de tekst ‘Broenssem Zelfsjtendig’ oeetwerpe en in Kirkroa krieste bij de burgemeester alling nog maar ing tas kaffie went ’t uuver samewirke en herindele geet. En daan bliekt ins te mieë, dat ze in Parksjtad ’t leefste alling vuur de ege duur kere.

Sjtriet uuver van aal

’t Limburgs Vasteloavendsleedjes Konkoer LVK woavaan dit joar de finale in Heële plaatsjvong houw in d’r alleup och al get flauwe kul mit inne nommer deë oeet de lies van de hoaf finale gesjrapt woeët umdat dat geklauwde moeziek woar. En doa sjteeste daan mit inne sjunne sjlager en doe maags nit mitdoeë. Och dat zal ongetwiefeld de buut of d’r optoch hoale. En wat te zage van d’r sjtriet in Mastreech. In de hoeeg geieërde ‘Sjeng Kraft Kompenei’ ligke ze uveree en houwe zich de köp in. En daan betale ze de advocate van ’t geld dat de artieste – die vuur nieks optreaene – och waal geer houwe wille han.

Op sjtreuptoch noa ordes

Vieër kinne och de carnavaliste die oeet zunt op al die sjun ordes die weëde oeetgedild. De prinseorde sjteet gans hoeëg op de liees. Dan haste och nog de geweun verreinsorde.  Zoeë hant die van de Blauw Sjuut hônderdede zooegenaamde ‘Puutsjordes’ die te pas en te onpas weëde oeetgedild.  Went die jonge ee muulke wille han van ee sjun jonk vrommesj, trekke ze die orde oeet de tesj. En vuur ee glaas beer kinste die och waal krieëge. Mar ’t mieëts biezonger zunt de Ieëreordes die mar ing kieër per joar weëde oeetgeriekt. Zoe hant ze in Kirkroa ‘d’r Sjwatse Kater’ In Landgraaf d’r ‘Landgraafbok’  in Rimburg d’r ‘Vergulde Wespel’ in Broenssum de ‘Parelorde’  in Schaesberg d’r ‘Sjeeter Grieënlächer’ in Heële de groeëtorde van d’r Lachende Eëzel’ en zoeë kin ich nog waal effe durchgoa. Wie ze dra kome, maag d’r graaf duivel wete, mar ’t gieëft verzamelare die hant ze allenui. Mit de vasteloavend lope ze daan te sjtronkse mit ee groeët pakket ieezer en blik op d’r boeek. Giddere carnavalist hat waal ing of mieë ordes. Of ze die noen has gekrieëge of zelf gegole, dat makt allemoal nieks oeet. Belangrieëk is: Du has och ing orde.

Erm in erm, egaal weë neëve dich zit

Mit carnaval wilste d’rbij hure, mitdoeë, sjpass make en ee paar daag in die alter-ego kroepe. Dat gemiesjt mit ’t echte leëve makt carnaval hij bij os wat ’t is. Hoeëgheeet of kloon, gedecoreerd, bejubeld of besjpot, erm in erm egaal weë neëve dich zit, vieër sjoenkele richtig mit. Daan weët alle zin en onzin van de echte welt effe an ing zie gezat, daan weët richtig sjpass gemakt. Mak get d’rvaan. Sjun vasteloavend….!

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.