D’r vriedig is vuur de klingkeenger

In Heerlen, Landgraaf, Mensen, Parkstad Plat, Verhalen door FaBe1 Reactie

’t Is wer vrieedig en sinds ee paar weëke weët deë daag bepaald durch d’r twieëling, os klingkeenger, twieë jonge van juus drei joar oad. En op vrieedig zunt die inne hoave daag bij os. Egelik woar dat nit de bedoeling mar de ouwesj van die twieë krege ’t nit angesj geregeld. En toen hant vieër uuver ’t hats gesjtrieëke en gezag dat vieër op ze zouwe passe todat ze noa de groeëte sjoeël zouwe goa.

inParkStad Advertentie

De vuurbereiding

Noen is d’r vrieedig och d’r vrije daag van ’t Paula. Deë begint ummer mit ee sjtundje bane trekke in sjwumbad ‘In de Bende’ Doa zet het alles vuur aggenzie. Vuur mich is dat ’t moment dat ich alles kloarmak vuur d’r twieëling. Allerieëtsj weët alles wat breëkbaar is hoeëg gezat. Op d’r glaze dusj weët ee groeët plastic lake gelag, Vuur d’r oape haard kunt de mat mit inne complete sjtroateplaan te ligke, d’r neëve ing plastic krat vol mit allerlei kling auto’s. Favoriet zunt de brandweerautos en de garage die ze zelf inee motte zette. De krat mit Duplo maag och nit ontbreëke. Wieër zunt die twieë gek op puzzele, dus die ligke och kloar. Op de bank likt inne sjtapel vuurleësbeuk. En daan zet ich och nog twieë kling keengerdusjkes kloar woa-aa ze get kinne klure of knutsele. Dat is ’t zoeëbietje.

De keenger ophoale: ee groet fes!

Ongertusje is ’t Paula wer heem en kinne vieër nog gauw get boodsjappe doeë en van doaoeet rechtstreeks noa d’r Peutersjpieëlzaal in ’t Bekkerveld woa vieër d’r Ilja en d’r Noah motte goa ophoale. Dat is ee richtig fes. Op d’r gank van ’t sjuuëlke motte vieër same mit anger opa’s en oma’s en ing inkel mam wade totdat de keenger noa boeete mage.

Ze wille alles vertelle uuver wat ze hant gedoa. ’t Oppasse begint
Zoe gauw wie de duur oapegeet en die twieë in de gate hant dat vieër ze kome hoale, vlege ze sjtralend lachend en oeetgeloate op os aaf. Ja, en daan sjmilt ich ongeveer voet. Ze moele en rope an ee sjtuk durch, wille alles vertelle uuver wat ze hant gedoa en mitgemakt. ’t Oppasse begint.

Ongerweg noa heem

Mit d’r veiligheidsgordel vasgesjnoord op hun keengersjteulke kieke ze zich de oge oeet d’r kop went vieër op d’r Sjeet aa vare, noa heem. Bij de brandweerkazerne gont ze oeet hun daak, want doa hant ze al ins in zoene groeëte waan gezeate. Vieër vare wieër. ‘Opa sjtoppe, Opa sjtoppe’ rope ze bij gidder sjtopleeg dat op roeed sjteet.

Ja, ze kalle plat en ich ving dat prachtig
Ja ze kalle plat die twieë rouwdauers. ’t Is inne miesj-masj van Sjeeter- Mastreechs- en Midde-Limburgs plat. Mar ’t is dialect en ich ving dat prachtig.

Oppasse vrit energie

Vuur gunt nog effe bij d’r bekker langs um frisje bruuedjes te hoale. Doa zunt ze gek op. Dat in combinatie mit hagelsjlaag, sjinke wuuesjke en inne beëker agelengd water is hunne lunch. En daan begint ‘t groeëte sjpieële. Bis hoaf zes, want daan kunt d’r pap, ozze Tom, ze wer hoale. Vieër zunt vroeë, want oppasse op die twieë kling zau jonge, vrit energie. Vieër zunt kapot en valle oeetgeput op de bank.

Vieër zunt kapot en valle oeetgeput op de bank
Nit dat, dat erg is, mar went vieër daan wer onger os twieë zunt genete vieër ins zoeveuel van os vrijheed….. en anger weëk, daan vruije vieër os drôp dat vieër wer mage oppasse…!

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Eén reactie op “D’r vriedig is vuur de klingkeenger”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.