Aafvalle; wie ich michzelf han uuverwonne

In Parkstad Plat, Verhalen door FaBePlaats een reactie

Ich houw mich al lang geleie vuurgenoame um get mieë te goa beweëge, mar ’t koam mar nit d’rvaan. Ummer oeetsjtelle umdat ich vong dat d’r belangrieker deenger te doeë woare. Mar ich merket och wie langer wie mieë an michzelf dat ich bij de geringste insjpanning al begos te sjwete wie ee peëd, nit van angst, mar geweun umdat ongeveer 20 kilo mich sjwoar in d’r weg zote. Mar nog ummer wool ich nit touwgeëve an de noeedzaak um get an sjport te goa doeë of um aaf te valle. Ummer mar zeuke noa oeetvluchte, blieeve ontkinne en michzelf vuurhoate dat ’t allemoal waal mitvool. Ich volt mich och nit sjlech en dach dat ich op mieng conditie oet de joare die ich vreuger gesjport han kos tere.

inParkStad Advertentie

Ieëtsj mar ins kieke noa mie eëtpatroeen

Mar ich woeët och gewaar dat de hèmes waal erg sjtrak um d’r boeek gonge zitte en dat ich mieng colbertjeskes nit mieë mit good fatsoen kos toukneupe. Went ich de sjoon moeët sjtrikke hong mich d’r boeek in d’r weg. Ing trap erop lope benoom mich d’r oam. En nóg ing moat groeëter in de hèmes, dat woar mich toch ech ing bruk te wiet. ’t Sjtuur moeët rigoreus um, mar wie…? Mit ee dieet van d’r inne of anger dieetgoeroe han ich nieks, doa vilste waal van aaf mar wenste doamit ophuusj zunt de kilo’s och zoeë wer dra. Dus doa begin ich al nit aa. Daan mar ins kieke noa mie ege eëtpatroeen, want went ich dat nit verender weët ’t nieks. Ich begin ins mit wat ich zieëker nit wil misse en wat ich gemekkelik kin loate. Ee glaas wien wil ich geer blieeve drinke, get minder kin good. Lekker eëte mot mich ginnen aafneume maar mit zoe wieënig meugelik calorieje is dat och te doeë. Ee stuksjke vlaam mit sjlagroom is aaf en tou erg lekker, mar dan waal ging drei sjtukker heengeree. Twieë pletskes bij d’r kaffie kin, mar gee hoaf pak. Sjnuutse tussjedurch weët inne appel, ing banaan of ing tomaat. Get mieë water en minder cola. Aaf en tou ee good restaurant, loat ich och nit an mich vuurbij goa. Op deë basis han ich miene plaan getrokke.

In sjportschoële houw ich ga ginne zin

’t Vuurneume van mieë beweëge mot nog get gesjtimuleerd weëde. Dat lupt nog va ging kank. Ich houw mich al ins get informatie op ’t Welt Wiet Web opgezoch uuver sjportsjoeële, mar doa is ’t daan och bij gebieëve. Totdat miene zoeën d’r Tom zag ‘Koom pap, ’t weët tied datste ins get an dichzelf gees doeë. Vieër gunt ins langs ee paar sjportsjoeële um te kieke wat die te bije hant’ Ja… en toen koam ’t waal gans kotbij. Egelik houw ich doa ga ginne zin in. Toch mar goa kieke en moele mit get van die kleierkaste, mar och die koeete mich nit uuvertuge. En och doa wil ich miene egegwiese weg goa. Nit ee vuurgekokt programma van giddere daag noa de sjportsjoeël.

Ee sjtaole ros mit ongersjteuning; dat woar ‘t!

En toen koam d’r fiets mit trapongersjteuning. Dat woar ’t gans, sjport oane teveul isjpanning. Dat woar get vuur mich. Miene sjwoager hou al ee paar joar zoene fiets en deë doog dem van de hank umdat heë zich inne nuije wool kope. ’t Paula, mieng vrouw, wool dem waal han en teëge inne ganse sjappelikke priees sjtong deë fiets ee paar daag later bij os in d’r sjtaal. Deë fiets hat doa lang gesjtange.

Went ich langs deë fiets loop reupt deë ‘Gebroek mich, nit alling kieke!’
Trui bleef ich de batterij oplane. Mar d’rop fietse…. Ho mar, zoewiet woar ich nog nit. Ieëtsj mar ins deë fiets van d’r sjtaal noa de garaasj hoale. Doa sjtong deë get mieë in ’t zich. En giddere daag went ich doalangs loop rupt deë fiets ‘Gebroeek mich, koom fietse, nit alling kieke’ Eindelik woar ‘t zoewiet. Ee paar mond later moeët ich inne breef poste. De breevebus is ee paar honderd meter wieërop, ’t woar sjun weer en ich dach ‘Dat geeste nit mit d’r auto doeë’ en ich han mich d’r fiets gesjnapt, bin d’r berg erop gevare mit get trapongersjteuning, han d’r breef gepost en bin wieër gevare. Ee kwarteer lank…… Zoeë is ’t begos en noen fiets ich och al sjtukker oane die trapongersjteuning.

D’r knoop kin wer touw

Dat alles is ee diek joar geleie begonne. Noen, 12 kilo lochter, ee jeske woavaan d’r knoop geweun touw kin en oane sjwete ’t graas mieëne, is d’r knoep gans um. Ich han michzelf uuverwonne.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.